Outreach

 

Outreach 2017: Burma/Myanmar

 

En möjlighet att ta nya steg i tron, fördjupas i böneliv och lärjungaskap och upptäcka nya sidor av den kristna tron genom våra syskon i Burma (Myanmar).

 

I Burma har Salt kontakt med en organisation som heter Disciple Making Mission. De är ett tiotal personer och arbetar i Burmas största stad Yangon med engelskundervisning och församlingsplantering. Föreståndaren William Lal och flera av hans medarbetare bor i ett grannskap i en stadsdel med många buddister. Övriga medarbetare är utplacerade i andra delar av staden där de arbetar med människor i närområdet.

Nu har du som har någon typ av ledaruppgift i församling/förening möjligheten att tillsammans med ett ledarlett team från Salt åka till Burma för att möta, inspireras av och uppmuntra våra kristna syskon där. Du får tränas och utvecklas i tro, ledarförmåga och lärjungaskap.

Under resan kommer du få möta DMM:s husförsamlingar och delta i engelskundervisningen de bedriver för de som inte har råd att själv betala för skola. Att dela det personliga vittnesbördet och bibelns ord är alltid välkommet och uppskattat hos DMM. Om du har utbildning i teologi/gått bibelskola finns det möjlighet att också konkret bidra i teologisk undervisning på plats. Teamet från Sverige kommer också delta i DMM:s utåtriktade arbete med bland annat idrottsaktiviteter.

Ta chansen att möta burmesiska ungdomar och kristna för att dela tro och vardag!

 

Innehåll

Outreachen är under planering. Följande aktiviteter kommer finnas med i större eller mindre utsträckning:

* Deltagande i engelskundervisning
* Deltagande i sociala projekt, kulturella utbyten
* Församlingsaktiviteter med sport och lek
* Utbyte inom teologi och ledarskap samt lovsångsledning
* Dela vittnesbörd i husförsamlingarna

Före utresan förväntas deltagarna själva läsa in sig på föreslaget material om Salts vision, mål och verksamhet, samt om Burma och DMM. Planen är att en förberedelseträff hålls före Outreachen, i anslutning till utresan. Som deltagare ansvarar du för att ta de vaccinationer som behövs, Salt ger rekommendationer. Resan har ett självkostnadspris på ca 10.000 kr, vi söker bidrag och du som deltar kan också själv söka bidrag i din förening, församling eller från fonder och stipendier (börja kika på det redan när du ansöker).

 

Vem kan ansöka?

För att söka ska du ha fyllt 19 år, men någon övre åldersgräns finns inte. Majoriteten av deltagarna ska dock vara mellan 19 och 30 år. Outreach Burma riktar sig till personer som är ledare i en lokal församling/förening. Vår främsta målgrupp är EFS:are och Saltare, men vi är öppna även för andra. Det är inte någon viss typ av ledare vi söker. Kanske du är ungdomsledare, musikledare, med i värdgrupp eller söndagsskolledare. Huvudsaken är att du är motiverad att utmanas och fördjupas i ditt ledarskap, att du är öppen för att möta en ny kultur och försöka anpassa dig till och lära av den, samt att du är van att arbeta tillsammans med andra i grupp. Vi kommer att sträva efter att få en geografisk spridning inom teamet.

 

läs om årets outreach!

Artikel i EFS medlemstidning Budbäraren.

Om Outreachen

Syfte: Att utmana ledare till ett fördjupat lärjungaskap genom ett utbyte av tro och liv med kristna burmeser i Yangon, Burma (Myanmar). I januari 2016 reste ett Outreach-team till Addis Abeba, Etiopien.

Ålder: 19 år och uppåt (ingen övre åldersgräns finns)

När: ca 2-16 januari 2017

Kostnad: självkostnadspris

Ansökan: senast 30 oktober, ansökningsblankett och rekommendationsblankett fylls i skickas in så snart som möjligt.
Ansökan Outreach 2017
Rekommendationsblankett Outreach 2017

 

Har du frågor? Kontakta Salts missionskonsulent!