Tack alla Patrullriksledare!

Tack patrullriks

Patrullriks i Gärdsmark är nu slut, ett läger som fick betyda väldigt mycket för väldigt många. Att få tillbringa en vecka tillsammans i naturen, inför den Gud som har skapat oss alla, är stort. Att dessutom få mötas över generationsgränserna med barn, ungdomar och vuxna på samma läger gör det hela ännu häftigare.

Från Salts rikskansli vill vi rikta vårt VARMA TACK till EFS Västerbotten och till alla ledare och funktionärer som tillsammans har gjort Patrullriks 2014 möjligt. Utan er hade det inte kunnat bli en sådan succé!

 

Se bilder mm från lägret på FaceBook-sidan.

Återupplev minnen från lägret genom att läsa lägertidningen igen här.

 

Nästa Patrullriks blir 2017 i Mossebo, Sydöst-sverige.

blir Salt Scout

Salt Scout

Vid Salts årsmöte i Hässleholm beslöts att Salts scoutverksamhet ”” byter namn till ”Salt Scout”. Efter lång diskussion fattades beslutet med en tydlig majoritet.

Förslaget om namnbyte väcktes på årsmötet i form av en proposition. I propositionen och under styrelsens presentation på årsmötet beskrevs flera anledningar till varför förslaget läggs fram just nu.

– Salt har funnits i nio år. Beslutet att bilda en egen barn- och ungdomsorganisation togs både av ungdomarna själva och av EFS. Men trots det behöver vi fortfarande tydliggöra både i och utanför EFS-rörelsen att Salt är just en egen organisation. Dessutom är det Salt, inte EFS, som är samverkansorganisation till Scouterna och vi behöver förtydliga gentemot föräldrar och andra att det är genom Salt som våra scouter blir scouter, säger Anders Brunnegård, scoutkonsulent på Salt.

Samtidigt är Salt väl medvetna om att det nästan alltid är EFS:are som är ledare i Salts scoutarbete, liksom att detta ofta bedrivs i EFS lokaler.

– Vi är beroende av EFS stöd för vårt scoutarbete och vi är mycket tacksamma och glada för detta. Men Salt behöver bli accepterade och uppskattade som egen organisation, skriver Salts styrelse i propositionen. I samtal om detta mellan EFS och Salts styrelser har också EFS styrelse gett sitt fulla stöd till att byta namn på scoutverksamheten. Båda styrelserna hoppas att detta kan leda till att fler Salt-föreningar bildas och att det i sin tur kan utmana missionsföreningarna att släppa över ansvar till de unga.

Utöver arbetet med att förtydliga att det är genom Salt som scoutverksamheten bedrivs har den svenska scoutkartan ritats om under de senaste två åren. Riksorganisationen Scouterna har bildats, och till denna finns i dagsläget tre samverkansorganisationer knutna. I denna omvandling har Salt blivit en egen samverkansorganisation, i stället för att som tidigare vara anslutna via KFUK-KFUMs scoutförbund. Sedan den 1 januari 2013 blir den enskilde scouten därför en scout genom Salts samverkan med riksorganisationen Scouterna. För att få kalla sig scout måste man alltså vara med i en Salt-förening – det räcker inte att tillhöra EFS. Denna strukturella förändring har också gett avtryck i det nya märke för Salt Scout som presenterades i förra numret av Budbäraren.

har funnits sedan 1988 och verksamheten fortsätter precis som förut fast med ett nytt namn.

Läs mer om Salts scoutverksamhet här!

Nytt märke för

Nytt-märke-för-EFS-Scout

, bildades 1988 som en sektion i KFUK-KFUMs Scoutförbund. var en del av EFS organisation fram till att Salts bildades 2005. Från 2010 och framåt har den svenska scoutkartan ritats om och de fem tidigare scoutförbunden har omorganiserats till ett Scouterna Sverige med olika samverkansorganisationer. I jan 2013 övergick från att vara en sektion inom KFUK-KFUMs scoutförbund till att vara en egen samverkansorganisation till Scouterna Sverige. Under alla dessa år har märket för sett likadan ut. Salt inledde under 2013 arbetet med att ta fram en ny grafisk profil i vilken finns med för att förtydliga kopplingen mellan Salt och . I det nya märket finns;

  • Korset – Salt-korset. Står för det som särpräglar , tron på Jesus Kristus som vår frälsare i centrum.
  • Treklöver – Symbolen för WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) (Flickscouting).
  • Liljan – Symbolen för WOSM (World Organization of the Scout Movement) (Pojkscouting).
  • Det gula, som går igen I vår förbundshalsduk.

Kansliet och Centrala Scoututskottet har arbetet fram den nya symbolen som nu antagits av Saltstyrelsen som EFS scouts märke. Märket till scoutskjortan kommer att skickas ut till alla kårer om några veckor när det är tillverkat. Det ska placeras över vänster skjortficka och ersätter det gamla.

Närkontakt Gärdsmark

Patrullriks 2014

Nu öppnar anmälan till Patrullriks, sommarens bästa vecka.
Anmälningsblanketter för deltagare finns på www.patrullriks.nu
Från den 5 april är anmälningswebben öppen för kårer, föreningar och familjer.