Resor och praktik

Vill du ta nya steg i tron, fördjupas i lärjungaskap och upptäcka nya sidor av den världsvida kyrkan? Mötet med det missionsarbete som sker lokalt i våra systerkyrkor i andra länder inspirerar och kan vara vägledande både i en enskild persons sändning och för hela församlingen. Därför värdesätter vi relationen till våra systerkyrkor och samarbetspartners i världen och vill stödja utbyten med dem.

Här kan du få information om resor och praktik som är på gång inom Salt och EFS.

 

Praktikantprogrammet

EFS vill utmana dig som vill fördjupa ditt lärjungaskap samt vara Jesu händer och fötter i samhället att åka som vår praktikant. Du får tillfälle att testa din kallelse till utlandstjänst samtidigt som du får växa i tro!

Genom EFS praktikantprogram ges du möjlighet att praktisera i fyra månader hos en av EFS samarbetsorganisationer i Etiopien, Tanzania eller Irak. Praktiken ges inom olika former av rättighetsbaserat arbete såsom barns rättigheter, utvecklingsarbete och yrkesutbildningar.

På grund av coronapandemin ställdes utresan september 2020 in. Besked inväntas gällande finansiering av utresa september 2021. På denna sida ges information om hur programmet är utformat och om vilka praktikantplatser som kan komma att bli aktuella. Informationen uppdateras löpande på EFS hemsida där du kan läsa mer om praktikantprogrammet.

 

Gruppresor

Just nu finns inga resor inplanerade. Hör gärna av dig om intresse finns! Maila Sofia Svensson, inspiratör för EFS internationella mission och BIAL: sofia.svensson@efs.nu