Ung i mission

 EFS_intmission_ungimission (1)

Längtar du efter att testa nya vatten? Skulle du vilja lära dig mer om mission och lära känna kristna i andra länder? Vill du att din kristna tro ska göra skillnad för din omvärld? 

Nu finns en ny mötesplats som EFS internationella avdelning bjuder in till tillsammans med Salt. Du får lära dig om Kristi världsvida kyrka och om mission som ett uttryck för Guds kärlek till den här världen. Du får också vara med och påverka, uppleva och göra skillnad i utbyte med kristna syskon i andra länder och olika delar av Sverige.

 

De trodde och vågade – internationell mission i EFS och Salt

Sedan EFS start på mitten av 1800-talet, då det var både väckelse och hungersnöd i Sverige, har det funnits ett missionshjärta och stort mod att nå vidare med evangeliet till nya platser. Trots faror och nöd har missionärer fortsatt att sändas ut ända tills idag, och människor har bett och gett av vad de har för missionen. EFS har nu etablerade nära relationer och samarbeten i Indien, östra och norra Afrika samt Mellanöstern. Salt vill ha en pionjäranda och som namnet säger vara ljus och salt som kyrka och i samhället. 

Med en längtan om mission som är:

  • en livsstil; som är hållbar, äkta och som är integrerad i vardagslivet snarare än ett projekt vid sidan om. Mötet med Jesus påverkar hela livet.
  • innerlig; helhjärtad, Jesus-centrerad och kallelsemedvetenhet.
  • holistisk; där hela människan berörs med konkreta uttryck som gör skillnad såsom vittnesbörd, rättvisefrågor och skapelseansvar.
  • relationell och långsiktig; med en personlig relation till syskon runt om i världen som är ömsesidig, ödmjuk och respektfull.
  • pionjär; som är beroende av Gud, modig och spränger gränser.

Upplägg & innehåll

Mötesplatsen är utformad dels som en grupp kopplad till EFS internationella avdelning där internationella missionssekreteraren får både lyssna in ungas röster och dela kunskap och erfarenheter, dels som ett forum för unga i Salt att på ett konkret sätt bli delaktiga i kristen mission. 

För vem?: du som är ungdom och ung vuxen (runt 15-25 år) som är intresserad av mission och att leva som “global kristen” 

Tid?: vi ser gärna att du som antas till gruppen deltar under 2 år som kommer innehålla mycket lärorikt och för att själv bli delaktig i mission. Det kommer vara två träffar per termin då vi tar hänsyn till ev restriktioner pga pandemin.

Vad?: På träffarna kommer det vara workshops utifrån olika teman där du både får lära dig och bidra.

  • Teman som tas upp är: mission som en del av kristet lärjungaskap, evangelisation och diakoni (exempelvis globala rättighetsfrågor), samarbetsorganisationer, insamling och information. Det kommer vara med gäster med erfarenhet inom olika teman och från EFS systerkyrkor och samarbetsorganisationer.
  • Mellan träffarna har gruppen kontakt via digitalt forum, det sker viss egen läsning och reflektion.
  • År två gör gruppen tillsammans satsningar som uppmuntrar och hjälper fler att leva mission i vardagen utifrån tanken att vi är “globala kristna”.
  • Möjligheten finns för gruppen att följa med på en resa till någon av EFS systerkyrkor i ett annat land.

Anmälan & kostnad – ny tid för uppstart!

Mötesplatsen var planerad att starta upp i september 2021 men har blivit framflyttad till 2022, preliminärt slutet av januari.

Gå till anmälningsformuläret och svara på några frågor om vem du är och ditt intresse för mission. Antagning kommer att ske löpande under hösten 2021, så tveka inte att anmäla dig! Vi har ett tak på 15 personer denna första omgång. 

När du är antagen till gruppen kommer du att bli kontaktad med mer information om program och upplägg.

Till formuläret.

 

Kostnad: för fysiska träffarna är det en kostnad på ca 500 kr plus resa. Rabatt ges för den som deltar på flertalet fysiska träffar. Möjlighet finns att söka bidrag från sin lokala EFS- och/eller Salt-förening. 

 

Kontakt

Om du har frågor eller funderingar, kontakta:

Sofia Svensson, inspiratör för EFS internationella mission och Barn i alla länder (Bial), sofia.svensson@efs.nu, 072-401 24 40 eller

Salt-koordinatorn i ditt distrikt eller region: http://salt.efs.nu/region/ 

Information läggs kontinuerligt ut här på denna sida.