Bli medlem i Salt!

Vårt fokus i Salt är att barn och unga ska få lära känna Jesus. Vi vill, i allt vi gör, jobba för det. En stor del av det arbete vi gör är möjligt på grund av bidrag från staten och regionerna som vi får för varje registrerad medlem. Att förnya sitt medlemskap hjälper alltså Salt, både nationellt och regionalt, att fortsätta vara Salt och arbetet för Jesus genom att fortsätta göra material, läger och konferenser och mycket mer.

Andra fördelar är att varje medlem får rätt att påverka rörelsen och får lära sig vad en demokratisk förening är, Salt vill att varje barns och ungdoms röst ska få bli hörd i vår rörelse. Vi vill även med denna sms-förnyelse underlätta för er ledare i lokalföreningarna.

Om ni har någon ny i er verksamhet (kul!), så kan personen (eller målsman) fylla i formuläret nedan för att bli medlem. Alternativt fyller du som ledare i formuläret, eller lägger in via NGO, när deltagaren tagit aktiv ställning att bli medlem – se mer information nedan!

salt-medlem-mail

Bli medlem här! 

Manual för NGO till Salt admin


Vanliga frågor 

Hur gör man med personnummer?

För att vara medlem i Salt krävs medlemmens födelsedatum (6 siffror). Men NGO samt Scoutnet kräver 12 siffror för att kunna läggas in i deras register. Har man inte ett 12-siffrigt personnummer, hör av er till rikskansliet så hjälper vi till. En del kommuner kräver 12 siffror vid inrapportering.

God grund i relation till GDPR för att bli medlem?

Tillåtelse från deltagaren att bli inskriven som medlem kan göras på några olika sätt. 1. Fysisk namnteckning eller att deltagaren/vårdnadshavaren skriver in deltagarens personuppgifter i formuläret 2. Genom medlemsavgift. 3. Muntligt avtal genom att fråga deltagaren om den vill bli medlem och få ett jakande svar tillbaka. Om ni redan nu använder er av medlemsavgifter och vill fortsätta med det ser vi ingen anledning till att sluta. Detta är helt frivilligt hur man lägger upp detta, huvudsaken är att någon av dessa tre finns med.

Men GDPR då?

Salt och EFS har en personuppgiftspolicy där vi sammanställt våra regler för att säkra våra medllemmar och deltagares uppgifter. Denna policy gäller även vårt medlemsregister. För att kolla in personuppgiftspolicyn klicka här: Salts personuppgiftspolicy

Vem har behörighet i medlemsregistret?

Som ansvarig har endast du behörig att komma åt din förenings medlemslista. Detta innebär att det blir ännu mer viktigt att meddela oss när ni byter kontaktpersoner i föreningarna. Det är helt okej att dela användaren på flera personer. Viktigt är dock att alla som använder systemet ska följa vår personuppgiftspolicy, som ni hittar här: Salts personuppgiftspolicy

Alla barn har inte telefon och mail, hur gör vi då?

Vi kräver inte att varje medlem ska ha egen telefon och e-post, utan detta är valfritt. Om detta finns är det dock en fördel att skriva in dess uppgifter, eftersom de möjliggör för oss att automatiskt kunna skicka ut en förfrågan om att förlänga sitt medlemskap även under nästa år. Det är också möjligt att skriva in målsmans telefonnummer och e-post om det skulle underlätta. Samtycke från förälder för barn under 13 år är inte ett krav från vårt håll eftersom vi som ideella föreningar samlar in personuppgifter i syfte att söka statsbidrag. Syftet ligger därmed inte i linje med paragrafen Informationssamhällets tjänster, som kräver samtycke från förälder för barn under 13 år.

Hur får jag fram uppgifter från NGO?

När som helst kan du som ansvarig få ut listor på uppgifter du behöver. Du kan välja vilka uppgifter som är nödvändiga och sedan skriva ut, eller spara ner på din dator. Ladda ner manualen för NGO nedan. Även här vill vi belysa vikten av att inte lämna ut onödiga uppgifter, och att hela tiden se till att de inte hamnar i fel händer.

Gå till sidan för Material för livet i föreningen


Nedan följer PDF för information och utskrift:

Manual för NGO till Salt admin

Medlemskap i Salt – till föräldrar 2023

Affisch bli medlem i Salt_2023