Material för livet i föreningen

Bidragskarta


Introduktion

01. Så här startar du en Saltförening
02. Värva medlemmar

03. Berätta vad ni gjort

04. Rapportera om året som gått

05. Medlemslista (personnummer krävs i Scoutnet och ofta av kommuner)
Förutom ovanstående lista har Salt Västerbotten tagit fram en kombinerad lista för medlemskap i Salt och närvaroredovisning till kommunen (lokalt aktivitetsstöd). Innan du använder den bör du dock kolla med din kommun, så att de verkligen godkänner den för sin redovisning!

Medlems och narvarolista kommunforbundet A4.xls
Medlems och narvarolista kommunforbundet A4.pdf
Medlems och närvarolista kommunförbundet A3.xls
Medlems och närvarolista kommunförbundet A3.pdf

Vägledning för styrelsearbete.pdf

06. Medlemskort

07. Försäkring för Salt

Medlemskap


Manual för att använda vårt digitala medlemsregister NGO PRO för att registrera medlemmar hittar du HÄR
Det digitala formuläret hittar du HÄR.

Vanliga frågor 

Hur gör man med personnummer?

För att vara medlem i Salt krävs medlemmens födelsedatum (6 siffror). Men NGO samt Scoutnet kräver 12 siffror för att kunna läggas in i deras register. Saknar personen ett 12-siffrigt personnummer (eller ex har skyddad identitet), hör av er till rikskansliet så hjälper vi till. En del kommuner kräver 12 siffror vid inrapportering.

God grund i relation till GDPR för att bli medlem?

Tillåtelse från deltagaren att bli inskriven som medlem kan göras på några olika sätt.
1. Fysisk namnteckning på medlemslista som ledare skriver ut (och sedan registrerar i NGO) eller att deltagaren/vårdnadshavaren skriver in deltagarens personuppgifter direkt i det digitala NGO-formuläret
2. Genom medlemsavgift. (använd medlemslistan för att notera)
3. Muntligt avtal genom att fråga deltagaren om den vill bli medlem och få ett jakande svar tillbaka. Om ni redan nu använder er av medlemsavgifter och vill fortsätta med det ser vi ingen anledning till att sluta. Detta är helt frivilligt hur man lägger upp detta, huvudsaken är att någon av dessa tre finns med.

Men GDPR då?

Salt och EFS har en personuppgiftspolicy där vi sammanställt våra regler för att säkra våra medllemmar och deltagares uppgifter. Denna policy gäller även vårt medlemsregister. För att kolla in personuppgiftspolicyn klicka här: Salts personuppgiftspolicy

Vem har behörighet i medlemsregistret?

Som ansvarig har endast du behörig att komma åt din förenings medlemslista. Detta innebär att det blir ännu mer viktigt att meddela oss när ni byter kontaktpersoner i föreningarna. Det är helt okej att dela användaren på flera personer. Viktigt är dock att alla som använder systemet ska följa vår personuppgiftspolicy, som ni hittar här: Salts personuppgiftspolicy

Alla barn har inte telefon och mail, hur gör vi då?

Vi kräver inte att varje medlem ska ha egen telefon och e-post, utan detta är valfritt. Om detta finns är det dock en fördel att skriva in dess uppgifter, eftersom de möjliggör för oss att automatiskt kunna skicka ut en förfrågan om att förlänga sitt medlemskap även under nästa år. Det är också möjligt att skriva in målsmans telefonnummer och e-post om det skulle underlätta. Samtycke från förälder för barn under 13 år är inte ett krav från vårt håll eftersom vi som ideella föreningar samlar in personuppgifter i syfte att söka statsbidrag. Syftet ligger därmed inte i linje med paragrafen Informationssamhällets tjänster, som kräver samtycke från förälder för barn under 13 år.

Hur får jag fram uppgifter från NGO?

När som helst kan du som ansvarig få ut listor på uppgifter du behöver. Du kan välja vilka uppgifter som är nödvändiga och sedan skriva ut, eller spara ner på din dator. Ladda ner manualen för NGO ovan. Även här vill vi belysa vikten av att inte lämna ut onödiga uppgifter, och att hela tiden se till att de inte hamnar i fel händer.

 

Stadgar och handledningar


Stadgar för Salt lokalt (Uppdaterat 2012-12-18)

Normalstadgar med kommentarer

Handledning ansvarsfördelning och ekonomi

Vägledning för årsmöte

Att sitta i en lokal Saltstyrelse

Handledning för årsmötesordförande, kort

Handledning för årsmötesordförande, lång

Salts syftesparagraf – definitioner, utläggning, vision

Instruktioner till föreningar med medlemsavgift (NY 2015-08-26)

Föreningsrutiner – Medlemshantering och verksamhetsredovisning till Salt riks (2016-09-08)

Praktiska tips för att bilda Salt i en SvK församling (2017-10-18)

Info till föräldrar om varför barn ska vara med i Salt (uppdaterad 2017-12-20)

 

Avtal


Hyresavtal Salt och EFS

Övrenskommelse mellan Salt och EFS

Förslag på överenskommelse mellan lokal Salt-förening och församling_EFS-förening (2017-10-18)

 

Tips och idéer


Familjegudstjänst med Saltfest (Boliden)
Agenda
Salt-demo
Kreativ dagordning
Enkel revisionsberättelse

 

Familjefest med Salt och blandat (Sävar)
Agenda
Beskrivning och utvärdering

 

Fettisdagskväll med Saltårsmöte (Bergsbyn)
Hur vi gjorde och hur det gick

 

 

Andakt


Andaktsmaterialet Sackaios och Jesus för scoutkåren

Andaktshäfte där vi får lära känna Jesus, få böneinspiration och lära känna scouternas scoutlag.

Andaktshäfte

 

 

Övrigt


DataRap
Saltföreningen ska rapportera statistik över antalet medlemmar, åldrar och kön. Om föreningen har scouter gäller en annan ålderssammanställning för dessa. Flera andra rapportbehov kan finnas, t ex vill EFS-riks veta hur många deltagare som finns i olika gruppverksamheter.Nu finns ett verktyg, DataRap, som räknar ut all statistik. Man behöver bara skriva in medlems- och deltagaruppgifterna på ett ställe. Det kan dessutom skapa adresslistor, e-postlistor, etiketter, bekräftelselistor, medlemskort och till och med närvarokort för kommande termin. För att använda DataRap måste man ha programmet Microsoft Excel. Tre olika versioner finns. Programmet finns för nedladdning på Salt Västerbottens hemsida.