Barnen är en stor och viktig del av Salt. Bara scoutverksamheten står för en tredjedel av alla våra medlemmar. Under denna flik får du exempel på hur Salt på olika sätt stöttar den barn- och musikverksamhet som bedrivs runtom i landet. Missa inte resursbanken för barn och musik, som innehåller matnyttiga filer och länkar inte minst för dig som ledare i ett lokalt sammanhang.

Soul-children-featured-image

Soul Children

Soul Children är ett kör-koncept för åldrarna 10–16 år med stor spridning i Norge, där det startade år 2001. Vi ser Soul Children som ett bra redskap för att integrera musik och lärjungaskap, och som en god verksamhet för tweens – generationen mellan barndom och ungdom.

SKATTEN-featured-image2

SKATTEN – på äventyr med Gud

SKATTEN är ett unikt material för söndagsskolan och andra barngrupper. Det är kreativt, det har en genomtänkt teologi och pedagogik och det tar barnets egen tro på allvar. Det finns även gott om resurser för dig som är ledare och som vill växa vidare i din ledarroll och i din förståelse av de bibeltexter som materialet är uppbyggt kring.

BIAL-featured-image2

BIAL

BIAL vill:
- stärka det kristna missionarbetet för barn
- ge barn ökad kunskap om mission
- låta barn lära sig om barn i olika länder och verka för kristen samhörighet
- att alla barn ska ha möjlighet att gå i skolan och att de får hjälp när de blir sjuka
- att tillsammans verka för en bättre värld för barn.