Svenska Kyrkan tar upp rikskollekt till Salt på torsdag!

På torsdag är det Kristi himmmelsfärdsdag. Det är extra ledig dag i maj men också något så mycket större. Det är den dag där Jesus som fysisk person lämnade jorden för att sitta bredvid sin Fader i himmelen, se på oss alla med kärlek och sända sin Helige Ande till att uppfylla alla kristna. Utan Kristi him skulle vi inte ha anden. Inte ha en räddare som sitter förberedd för att få frigöra och döma skapelsen. Det är vårt hopp!

I år är det på Kristi himmelsfärdsdag som Svenska Kyrkan har utlyst en rikskollekt till Salt och Svenska kyrkans unga. Rikskollekten är ett fantastiskt ekonomiskt tillskott i arbetet med Salts längtan att barn och unga ska få lära känna, komma till tro på och följa Jesus Kristus. Det är också en glädje att få dela rikskollekten med den andra barn- och ungdomsorganisationen inom Svenska kyrkan.

Tillsammans har vi skrivit ett kollektupprop. En önskan om att få in mycket i kollekt denna torsdag. Det uppropet kommer läsas i alla Svenska kyrkans församlingar. Läs det du också. Och ge gärna en gåva till Salt, oavsett om du går i gudstjänst på torsdag eller ej!

 

Även den lilla tron kan få evig betydelse – rikskollekt till Salt och Svenska kyrkans unga

Den älskade femåringen kryper upp en stund i förälderns famn. För att hämta trygghet och tanka kärlek. Barnet behöver inte kämpa för att vara älskat och accepterat utan får lita och förtrösta på förälderns omsorg.

Luther fick för 500 år sedan påminna oss om att vi i relation till Gud får vara precis som ett sådant älskat barn.
Genom tron allena får vi hämta den trygghet som Guds kärlek till oss kan ge och lita på att Gud genom Jesus har gjort allt som behövs för att vi ska få ha gemenskap med honom. Allt detta bara genom att tro. Vilken gåva!

På söndag 14 maj 2017 går kollekten i Svenska kyrkan till Salt och Svenska kyrkans unga. Som barn- och ungdomsorganisationer inom Svenska kyrkan ser vi det som vår uppgift att berätta om denna gåva för unga i Sverige. Berätta att även den lilla, barnsligt enkla tron kan få betydelse i evighet. Berätta att Gud har en famn som vi får krypa upp i oavsett om föräldrarna bråkar, klasskamraterna mobbar eller jag känner mig ensam och tar ut det genom att behandla andra illa.

Svenska Kyrkans Unga och Salt – barn och unga i EFS är en öppna gemenskaper av barn och unga som vill upptäcka och dela kristen tro. Visst vill du vara med och stötta vårt arbete?

Ge din gåva i kollekten på söndag eller ge en gåva till Salt idag! Swishnr 123 393 09 55.

Tack!

Ladda ner kollektcirkulär här!

Ladda ner en kortversion av kollektcirkuläret här!

Rikskollekt till Salt i Svenska kyrkan

Mission – en kallelse för alla

Rikskollekt Salt maj 2016

På söndag, 1 maj 2016, firar vi bönsöndagen. Då tar Svenska kyrkan i hela Sverige upp kollekt som delas mellan Salt och Svenska kyrkans unga.

Kollekten är en viktig intäkt för Salt, men också ett bra tillfälle att sprida kunskap om organisationen. Låt kollekten bli ett tillfälle när ni berättar mer om Salt i din församling. Prata gärna med ansvarig präst och fråga om du kan få hålla kollekttalet och berätta om varför du är en saltare!

Du kan också visa någon av de filmer från Salts youtube där någon berättar. 

Rubriken på Salts kollektcirkulär är Mission – en kallelse för alla.

Vi tror att alla kristna är kallade som missionärer, på olika sätt. Vi ser att det finns en stor längtan bland unga att få dela evangeliet med andra i Sverige och därför är vi varje år med och skickar ut team till församlingar runt om i landet. Genom detta får de ingångar på skolor där viktiga relationer byggs. Andra känner en längtan att få smaka på internationell mission och då erbjuder vi längre volontärperioder i Burma, Argentina och Tanzania. Missionen tar sig olika uttryck men den är helt avgörande för vårt uppdrag.

Ladda ner kollektcirkuläret här!

Även om du inte går i gudstjänst på söndag kan du ge en gåva till Salt.

Du kan swisha till 123 393 09 55, ge en gåva med kort, ge en gåva till BG 5790-5184 eller allra helst, bli månadsgivare och ge ett valfritt belopp varje månad! Om 500 personer ger 20kr i månaden får Salt 120 000kr/år!

Tack för din gåva!

 

 

Salt och Svenska kyrkans unga

Salt är en av två barn och ungdomsorganisationer inom Svenska Kyrkan som idag får nåden att ta emot rikskollekt. Den andra är Svenska Kyrkans Unga som också arbetar för att barn och unga ska få lära känna Jesus. Deras vision är: Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar

Rikskollekt till Salt den 10 maj

Söndagen den 10 maj 2015 tas det i Svenska Kyrkans församlingar upp kollekt till Salt och Credo.

Salt-rikskollket-2015

Alla önskar vi det bästa för våra barn. Jesus själv säger: ”Låt barnen komma till mig.” I Salt verkar vi för att barn och ungdomar ska få lära känna, komma till tro på och följa Jesus Kristus.


Ett konkret sätt som detta sker på är genom Soul Children som Salt är svensk huvudman för. Soul Children är ett körkoncept för tweens (11-16 år) där tro, sång och gemenskap vävs ihop. Förhoppningen med Soul Children är att en åldersgrupp som ofta faller mellan stolarna ska få känna sig hemma i kyrkan genom hela uppväxten och dessutom upptäcka glädjen i musiken.

När du ger en gåva till Salt är du med och bygger Svenska kyrkans framtid!

Ladda ner kollektcirkulär här!

Ge din gåva till Salt här!

Rikskollekten delas med Credo som jobbar med att göra Jesus Kristus känd, trodd, lydd och älskad bland skolungdomar och studenter i Sverige.

Rikskollekt till Salt på söndag 11 maj

Rikskollekt-till-Salt-140511

Salt är en barn- och ungdomsorgansation inom Svenska kyrkan och på söndag den 11 maj 2014 får Salt del av en rikskollekt. Det betyder att hälften av den kollekt (de pengar) som samlas in i kyrkorna i Svenska kyrkan nu på söndag går till Salt. (Den andra halvan går till Credo)

 

Det är en fantastisk möjlighet för Salt att kunna använda de pengar som samlas in på söndag för att barn och ungdomar i Sverige och utomlands ska få lära känna, komma till tro på och följa Jesus Kristus. Exempelvis går pengarna rent konkret till att möjliggöra söndagsskolematerialet SKATTEN, att ge möjligheten för ungdomar att åka på missionsresor utomlands (läs en artikel om det här), att driva scouting inom Svenska kyrkan och att ordna större läger för ungdomar.

 

Vill du stötta Salt genom att ge pengar kan du alltså göra det i kollekten på söndag. Du kan också göra det här på webben eller till och med bli månadsgivare. Mer info finns här!

 

Kollektupprop för söndagens rikskollekt finns här!

Mer info om rikskollekterna i Svenska kyrkan finns här.

Du kan ge en gåva här och nu genom att klicka här!

 

Tack!