Internationellt

För den här världens skull

I Salt får man upptäcka sina gåvor och en möjlighet att använda dem i sitt naturliga sammanhang. Genom pionjäranda och en vilja att tänka nytt skapas en tillåtande kultur.

Det är en skapande gemenskap där man får bearbeta sina egna livsfrågor. Man vet vem man tror på och sträcker sig mot ett liv som liknar Jesus. Ett liv med integritet och lugn mitt i en orolig värld.

Det finns en självklar frimodighet att dela med sig av sin tro och sitt liv med andra. Trovärdigheten är förankrad i livsstil och vandring med Jesus.

Dessa barn och ungdomar finns överallt i samhället där de lyser med sina liv och är salt för sina medmänniskor. Det finns en djup förankring i att vara älskad av Gud som ger trygghet och mening. Man är medveten om sin kallelse och bidrar med den till att Guds rike växer. Mission och evangelisation är hjärtefrågor och prioriteras i arbetet.

– Ur Salts vision

En av våra viktigaste uppgifter i Salt är att uppmuntra den mångfald av gåvor och kallelser som barn och ungdomar bär på. Vi vill uppmuntra till ett aktivt sökande av Guds vilja, och vi vill skapa möjligheter att komma i funktion både i Sverige och utomlands.

 

Think global – act local

Mission är en del av kyrkans identitet och är Guds uppdrag till hela världsvida kyrkan för att nå vidare med de goda nyheterna! Salt och EFS vill öka kunskapen om och engagemanget för mission. Oavsett om det sker i Sverige eller internationellt, om du reser ut eller engagerar dig lokalt, så är allt pusselbitar i det stora uppdraget. I kontakt med kristna syskon i andra länder ges nya perspektiv på kyrka, ett missionellt kristet liv samt samhälle och globala frågor.

Salt och EFS vill också uppmuntra till att ge till de missionsprojekt som vi åtagit oss att stödja ekonomiskt hos våra systerkyrkor och partners. Missionen behöver bärare både i bön, pengar och tjänstvilliga händer.

Resa ut

Vill du prova din kallelse att leva och arbeta i ett annat land? Är du peppad på att få nya perspektiv på det kristna livet, tron och frågor som rör det globala medborgarskapet? Här ges tips och guidning till dig och din församling att ha med i ett sådant steg.

outreach-featured-image

Missionsresor anordnade av Salt och EFS

Här får du information om utlandsresor för grupper som är på gång inom Salt och EFS, både på riksplan och i distrikten/regionerna!