Volontär i Argentina

Nästa utresa: 

PÅ GRUND AV MINSKAT BIDRAG FRÅN SIDA TILL SVENSKA MISSIONSRÅDET (SMR), IGENOM VILKET SALTS VOLONTÄRPROGRAM TILL STOR DEL SUBVENTIONERAS, sänder Salt inte volontärer till Argentina.

 

I Argentina har Salt kontakt med en organisation som heter Kairos. De arbetar med teologiutbildning, ger ut böcker samt arbetar socialt runt om i Buenos Aires med flera platser. Själva retreat-centret som Kairos driver ligger i en förort, Pacheco, 3 mil norr om stadskärnan. Detta område är ett medelklassområde och själva centret är en oas i den annars hektiska staden. Centrets Facebook-sida. 

 

uppdrag:

Som volontär finns det två olika placeringar att välja mellan, som båda rör arbete med barn i olika åldrar och har koppling till Karios.

1Jardin infantil Colmenita, Villa Hidalgo – betydelsen är ordagrant förskola. Det finns dock en mängd olika uppgifter som kopplas hit. Själva området är ett mycket fattigt område med stora behov. Det är en hög grad av misshandel och missbruk i hemmen. Barnen som inte får utbildning, samt har en trasslig bakgrund, hamnar lätt i kriminella gäng med drogproblem och kommer snett i samhället. Förskolan och dess matdistribution är ett sätt att förebygga att barn hamnar i dessa gäng. Utöver förskolan kan man hjälpa till på radiostationen som ligger i närheten av förskolan eller i ett trädgårdsland, som förskolan har. Varje dag äter 300 barn och ungdomar frukost, lunch och kvällsmat. Däremellan äter barnen på förskolan också mellanmål. Du hjälper lärarna och är ett stöd för barnen i lärande och lek, vilket kan innebära att hjälpa till med måltider, lära ut engelska, ha gymnastik, musik, drama etc med barnen. Det finns även möjlighet att arbeta med barnens mammor i förebyggande hälsa etc.

2. Centro comunitario Renuevo, Villa Martelli – detta arbete utgår från en församling i Buenos Aires. I de tio kvarteren runt kyrkan bor 20 000 personer, många i stor fattigdom och trasiga familjer. Till Renuevo kommer varje dag barn för att få mat och läxhjälp. En grupp kommer på morgonen, den andra på eftermiddagen. Här kan du vara med och laga mat, leka med barnen och hjälpa dem med läxor. Det finns även möjlighet att hjälpa till praktiskt med andra saker som behöver göras. Det finns planer på att bygga ut kyrkan och ge mer utrymme för barnen att röra sig på och för att vara en resurs för familjerna i närområdet. Visionen är att vara en plats som främjar barn, ungdomar och vuxnas utveckling och potential.

 

Boende:

Kairos har ett kontor inne i stan, och i det huset finns ett kollektiv för kvinnliga studenter där du som tjej kan bo. Att bo inneboende hos argentinare är ett alternativ, så även att bo på retreatcentret. Beroende på arbetsplats kan möjliga lösningar finnas för att reducera pendlingsavstånd. Kairos har en vision om att framöver ha ett kommunitetsliknande liv på retreatcentret med gemensamt böneliv och diakonal tjänst. Det kan bli en framtida möjlighet för en Salt-volontär att delta i, hör av dig vid intresse!

 

Upplägg för volontärerna:

  • Sista ansökningsdag 1 april.
  • Intervjuerna hålls via Skype. Tid för detta bestäms tillsammans med handläggaren.
  • Introduktionshelg på Salt och EFS i Uppsala.
  • Utbildning med bland annat säkerhetsutbildning, kulturförståelse, biståndskunskap m.m. Kursen anordnas av Sida är runt en vecka lång och ges i samband med utresa, alltså slutet av augusti/början av september.
  • Kortare språkkurs ges efter ankomst i landet.
  • Utresa: I slutet av augusti/början av september.

 

Språkkrav:

Som volontär kommer du till fattiga områden med låg utbildning. Detta kräver därför att volontären kan spanska. Vi vill därför att du som ansöker åtminstone har studerat spanska i skolan. Engelska är inte ett språk som talas, än mindre förstås, av argentinare. Du får i Argentina, även en kortare språkkurs som grund i början av din vistelse.

 

Efter hemkomst:

Som en del i volontärprogrammet vill vi se att erfarenheter tas tillvara och att missionsengagemanget växer och sprids till andra ungdomar. Vi vill därför att du:

  • Vid ett tillfälle deltar på något av våra läger eller konferenser. Det kan innebära att du håller i ett seminarium eller deltar och arbetar på ett internationellt café.
  • Vara en resursperson för informationsspridning och peppning för mission i ditt distrikt eller din förening/församling. Vi vill att du håller minst fem föredrag om din volontärtid. Dessa ska redovisas till handläggare på Salt senast 1 år efter hemkomst.

Ansökan: 

Det går inte att ansöka om volontärplacering i Argentina.

Frågor eller funderingar?

Varmt välkommen att kontakta Salts missionskonsulent!

 

Besök tidigare volontärers bloggar

Elina Ekman

Louise Granlund