Nyheter

Salts generalsekreterare Johanna Björkman är från mitten av maj och ett drygt år framåt vara föräldraledig. Vikarie under denna tid kommer Salts organisationssekreterare Markus Holmström vara. Nathalie Eckerdal vikarierar som organisationssekreterare under året och tjänsten som kommunikatör är inte tillsatt ännu. Mer info kommer!

Följ Markus Holmström på Twitter  eller på Snapchat om du vill följa hans arbete som vikarierande generalsekreterare.

 

Taggat med:

Göran Berglund bild

Scoutvärlden är känd för sin förmåga att uppmärksamma personer och bedrifter med utmärkelser och märken. Den högsta utmärkelsen en person kan erhålla inom scout­rörelsen i Sverige är Silvervargen. Den kan tilldelas aktiv ledare på nationell nivå för utomordentligt förtjänstfullt arbete för scoutrörelsens bästa. På fredagskvällen 6 maj förärades för första gången utmärkelsen till en scout inom Salt Scout – Göran Berglund från Sävar, Umeå.  

Göran Berglund har sysslat med scoutliknande verksamhet från 1974 och var en av de drivande i framväxten av EFS Scout (idag Salt Scout) i mitten av 80-talet. Genom sina insatser på administrativ och organisationell nivå har Göran varit avgörande för framväxten och formandet av det som idag är Salt Scout med över 1100 scouter. Göran har genom åren inom scouting jobbat med utbildning, som scoutkonsulent, i arbetsgrupper, styrelser, Salts centrala scoututskott och på flertalet läger, bland annat som lägerchef för Salt Scouts stora läger Patrullriks 1996 och 2014. Han är en person som kämpat och stått upp för bra verksamhet både på det lokala planet liksom på distrikts- och riksplanet. I mångt och mycket förenas de bästa egenskaperna av att vara en scout i Göran Berglunds person. Scoutlagens alla punkter har en fin företrädare i Göran. Han har dessutom stor kunskap, stor erfarenhet, stor skicklighet, stor överblick och stor glädje som han generöst delat med sig av under många år inom scoutarbetet på alla nivåer.

Silvervarg

Lars Karlsson tilldelar Salt Scouts Göran Berglund utmärkelsen Silvervargen.

Silvervargen instiftades av Sveriges Scoutförbund (nuvarande Scouterna) 1920 som tecknet för att man gjort extraordinära insatser för scouting. Sedan 1935 är silvervargen den högsta nationella utmärkelsen inom scoutvärlden. Silvervargen ska utdelas av någon som redan innehar utmärkelsen och får samtidigt bara innehas av 25 aktiva scoutledare under 60 år.

Salt är en samverkansorganisation till Scouterna och kan därigenom bedriva scoutverksamhet under namnet Salt Scout. Salt är EFS barn- och ungdomsförbund. Scoutliknande verksamhet har funnits inom EFS sedan 1960-talet och blev genom KFUK-KFUM:s scoutförbund anslutet till världsscoutrörelsen 1988 under namnet EFS Scout. När Salt startade 2005 övertog man scoutverksamheten från EFS och 2013 bytte man namn till Salt Scout.

Ladda ner pressmeddelandet här!

Taggat med: , ,

Mission – en kallelse för alla

Rikskollekt Salt maj 2016

På söndag, 1 maj 2016, firar vi bönsöndagen. Då tar Svenska kyrkan i hela Sverige upp kollekt som delas mellan Salt och Svenska kyrkans unga.

Kollekten är en viktig intäkt för Salt, men också ett bra tillfälle att sprida kunskap om organisationen. Låt kollekten bli ett tillfälle när ni berättar mer om Salt i din församling. Prata gärna med ansvarig präst och fråga om du kan få hålla kollekttalet och berätta om varför du är en saltare!

Du kan också visa någon av de filmer från Salts youtube där någon berättar. 

Rubriken på Salts kollektcirkulär är Mission – en kallelse för alla.

Vi tror att alla kristna är kallade som missionärer, på olika sätt. Vi ser att det finns en stor längtan bland unga att få dela evangeliet med andra i Sverige och därför är vi varje år med och skickar ut team till församlingar runt om i landet. Genom detta får de ingångar på skolor där viktiga relationer byggs. Andra känner en längtan att få smaka på internationell mission och då erbjuder vi längre volontärperioder i Burma, Argentina och Tanzania. Missionen tar sig olika uttryck men den är helt avgörande för vårt uppdrag.

Ladda ner kollektcirkuläret här!

Även om du inte går i gudstjänst på söndag kan du ge en gåva till Salt.

Du kan swisha till 123 393 09 55, ge en gåva med kort, ge en gåva till BG 5790-5184 eller allra helst, bli månadsgivare och ge ett valfritt belopp varje månad! Om 500 personer ger 20kr i månaden får Salt 120 000kr/år!

Tack för din gåva!

 

 

Salt och Svenska kyrkans unga

Salt är en av två barn och ungdomsorganisationer inom Svenska Kyrkan som idag får nåden att ta emot rikskollekt. Den andra är Svenska Kyrkans Unga som också arbetar för att barn och unga ska få lära känna Jesus. Deras vision är: Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar

Det-stora-äventyret

Träd. Fjäll. Himmel. Gud. Fors. Bön. Häst. Cykel. Lovsång.

Det stora äventyret är äventyrsveckan som kombinerar allt detta, för hela familjen. I Åredalens vackra natur och tillsammans i undervisning, bön och lovsång inbjuds du till ett livsäventyr, att få göra gemensamma upplevelser både i naturen och på den inre resan. Välkommen till en vecka under Guds öppna himmel.

Det Stora Äventyret har som mål att presentera Gud, forma lärjungar till Jesus och ge möjlighet att lära känna Den Helige Ande. Utmaningar kommer att ske på fjället, i forsen, på klippan och i undervisningen. Vi kommer att få möjlighet att upptäcka Guds fantastiska natur samt ges tid för reflektion och eftertanke. Gemenskap och god mat är viktigt, likaså möjligheten att lovsjunga Gud, få personlig förbön och själavård.

Äventyrsveckan anordnas den 1 till 7 augusti på Åredalens folkhögskola utanför Östersund. Lägret är tänkt för alla åldrar och det finns program för barnen men är du mellan 20 och 40 år ska du verkligen kolla upp detta alternativ för sommarens planer. Salt står med som en av samarbetspartnerna och anmälan är nu öppen.

Kika in på detstoraaventyret.se och anmäl dig idag!


 

Salts årsmöte 2016 hålls den 6 maj kl 1330 i Rosenborgshallen i Södertälje. Årsmötet är en del av EFS och Salts årskonferens och programmet för ungdomslägret Avtryck. I år kommer vi bland annat att kika närmare på de förändringar i Salts rikstäckande organisation som en utredning inom EFS och Salt föreslår. Nu är årsmöteshandlingarna till Salts årsmöte klara. De finns att läsa på sidan om årsmöte!

Glöm inte bort att som ombud ta med dig en ifylld fullmakt! Den ifyllda fullmakten tar du till fullmaktsgranskningen på årskonferensen och får dina röstkort!

Glöm inte heller att anmäla dig till själva årskonferensen! Sista anmälningsdag är den 18 april.

Innan själva årsmötet, kl 11 på fredagen är det ett påverkanstorg där du kan göra din röst hörd! Anmäl dig till årskonferensen/Avtryck för att vara med här!

Taggat med:

Tjänster-Salt-riks-feb-16

Salt är EFS barn- och ungdomsorganisation. Salt vill att barn och ungdomar ska få lära känna, komma till tro på och följa Jesus Kristus. Vi ser Bibeln som Guds ord och som grunden för lära och liv. Vi vill ge utrustning för kristen växt samt för mission i Sverige och utomlands.

På grund av föräldraledighet söker vi nu vikarier till vårt rikskansli. Med start i maj 2016 söker vi dig som vill jobba som organisationssekretare respektive kommunikatör tillsammans med oss i Uppsala. Båda tjänsterna ger dig stort utrymme att utveckla verksamheten inom ett av Sveriges större barn- och ungdomsförbund. Vi söker dig som brinner för att barn och ungdomar ska få lära känna, komma till tro på och följa Jesus Kristus och ser din insats på Salt som ett bidrag i Kristi rike.

Välkommen med din ansökan!

 


 

Vik Organisationssekreterare Salt riks 40-70%

Brinner du för att barn och ungdomar ska få lära känna, komma till tro på och följa Jesus Kristus och vill jobba med sådant som administration, årsmöte, insamling och föreningsutveckling? Sök tjänsten som vikarierande organisationssekretare på Salt riks! Vikariatet är från 15 maj 2016 till juli 2017 med eventuell förlängning!

Ladda ner hela annonsen här!

Vik kommunikatör Salt riks 30-60%

Vill du ansvara för att driva, utveckla och samordna Salts kommunikations- och insamlingsarbete? Sök tjänsten som vikarierande kommunikatör på Salt riks! Vikariatet är från 15 maj 2016 till juli 2017 med eventuell förlängning!

Ladda ner hela annonsen här!

Volontärprogrammet-bara-Tanzania

Salts volontärprogram, med volontärer i Argentina, Burma och Tanzania tvingas till nedskärningar inför hösten 2016. Volontärprogrammet finansieras till stor del genom det så kallade praktikantbidraget som förmedlas via Svenska missionsrådet (SMR) från SIDA. Flyktingströmmarna har gjort att SMR inte fått så mycket pengar som de ansökt om och tvingas därför dra ner på antalet praktikantbidrag. Detta drabbar Salt som istället för sex schabloner endast får två.

– Det är förstås jättetråkigt, säger Sofia Svensson, missionskonsulent på Salt, för vi har ett väldigt bra program och goda samarbeten med våra partners. Samtidigt så ger detta oss en push att utvärdera hur vi ska fortsätta utveckla volontärprogrammet.

De två personer som ändå kommer sändas ut till hösten kommer sändas till Makete, Tanzania för arbete delvis tillsammans med EFS missionärer Hannes och Nora Sandahl och sydcentrala stiftets arbete med sjukvård och socialt arbete. Ansök senast 1 april. Läs mer om volontärprogrammet här!

kallelse Salts årsmöte 2016

 

Den 6maj 2016 håller Salt riks sitt årsmöte i Södertälje. Årsmötet är en del av programmet på EFS och Salts årskonferens.

Förslag på vad årsmötet ska besluta om (motioner) ska vara inne senast 6 mars. Gäller förslaget en ändring i stadgarna (Salts grunddokument) ska förslaget vara inne sedan 6 feb. Skicka förslagen till:

Salt – barn och unga i EFS
Box 23001
75023 Uppsala

eller: salt@efs.nu

 

Taggat med: ,

Idag släpps det första avsnittet av Salts nya video-podd. Generalsekreterare Johanna Björkman tillsammans med Salts kommunikatör Markus Holmström kommer, ungefär en gång i månaden samtala om relevanta ämnen. Det första avsnittet handlar om Kallelse. Följ gärna med oss på Facebook och Youtube!

 

Taggat med:

Idag inleds den ekumeniska, nationella ungdomsledarkonferensen KALLAD i Linköping. Vi är ungefär 400 personer anmälda som ser fram emot dagar av uppbyggelse, utrustning och utmaning.

Som ledare i kyrkans ungdomsarbete står vi inför stora utmaningar. Hur ska vi vinna en ny generation för Kristus? Hur kan vi hjälpa varandra till frimodighet och andlig växt? Hur kan vi utmana varandra att sträcka oss vidare till nya människor och subkulturer? Och hur kan vi leda oss själva, så att vi får brinna utan att samtidigt bli brända?

Det är sex barn- och ungdomsorganisationer som står som arrangör för helgens konferens. Salt, Pingst ung, Svenska Alliansmissionen, Evangeliska Frikyrkan, Equmenia och Frälsningsarmén.

Att forma ledare som håller över tid, som är rotade och nyfikna, flexibla och föränderliga görs inte över en natt, eller en helg. Det kräver tid, resurser, mod och engagemang. Mot den bakgrunden vill vi som arrangerar konferensen med Guds hjälp stötta våra ledare, inte till status quo utan till en långsiktig överlåtelse till den värld som Gud älskar. Om detta kan bli frukten av våra dagar i Linköping har vi fått åstadkomma något som kan bära frukt både på kort och lång sikt.

Taggat med: , ,