Årsrapportering

I början av varje år är det dags för alla Salt-föreningar runt om i landet att rapportera om verksamheten från det gångna året. 

 

❓Varför ska vi skicka in årsrapport från föreningen? 

För er som Salt-förening finns det två huvudsakliga skäl till att vi vill att ni rapporterar in information om er verksamhet.

  1. När ni skickar in er rapport får vi reda på vad ni gjort under året och hur många som varit med på era aktiviteter. På så vis kan vi från riks enklare och bättre stödja er i det ni gör. Själva statistiken om antalet medlemmar, åldersfördelning osv räknar vår statistikansvarige ut genom NGO där kontaktperson/annan utsedd person ser till att alla medlemmar är registrerade.
  2. När ni registrerar medlemmar under året bidrar vi till er förening med 50 kr per medlem. Dessa pengar används delvis till att finansiera en försäkring som gäller för de barn och ungdomar som medverkar i aktiviteterna. Resterande 25 kr betalas ut till ert bankkonto.

💸Som enskild Salt-förening är ni viktiga för hela Salt!

Utöver att ni som lokalförening får försäkring och pengar, bidrar er årsrapportering av medlemmar och verksamhet till att finansiera de gemensamma kostnader som Salt i hela landet har. För varje förening som lämnar in statistik, betalas i genomsnitt 17 000 kr ut till Salt riks. Alltså är varje förening och medlem viktig! Dessa pengar kan vi som gemensam organisation använda för att finansiera våra gemensamma scoutläger, konferenser, missionsprojekt och årsmöten, samt se till att det finns personal som kan stödja er som lokalförening i ert arbete. De per förening 17 000 kronorna är statliga pengar, som via MUCF stödjer civilsamhället i Sverige. Varje förening som lämnar in sin rapport bidrar därmed till spridande av Guds rike bland barn och unga i Sverige och världen. Bra va?

 

✍ Hur rapporterar vi?

Salt har ett digitaliserat system och längst ned på denna sida hittar du ett formulär. Formuläret liknar tidigare års pappersrapport med protokoll från årsmöte och årsberättelse. Glöm inte att kontrollera att era medlemmar är inlagda i NGO (senast sista december!).

 

📬Vilka uppgifter ska vi rapportera in?

Det vi frågar efter i formuläret är bland annat

  • Vilken förening ni är (namn och föreningsnummer)
  • Vem som är kontaktperson respektive ordförande
  • Vad ni gjort under året
  • Vilket bankkonto vi ska betala era pengar till

👀 Vilka underlag behövs för medlemsrapporteringen?

Det finns noggranna regler för vem man får rapportera in som medlem. Personen måste ha tagit aktiv ställning under 2023 för att vara medlem. Det kan vara genom att fylla i vårt digitala medlemsformulär, att personen skrivit på en fysisk lista eller sagt ja muntligt. Ett annat alternativ är att personen betalat medlemsavgift under 2023 eller har svarat på våra digitala utskick (SMS eller mail).

En person får endast räknas en gång. Det betyder att om Kalle Karlsson varit med i både scout och söndagsskola, räknas han fortfarande bara som en medlem i Salt-föreningen.

Det är även viktigt att det finns adress, personnummer eller liknande som gör att man kan veta vilken Kalle Karlsson som varit medlem i Salt-föreningen. Om ni fyllt i samtliga uppgifter i vårt digitala medlemsformulär kan ni vara säkra på att ni gjort rätt! Sammanfattningsvis finns alltså två krav som måste uppfyllas:

  1. Medlemmen i föreningen går att identifiera
  2. Man kan vara säker på att medlemmen av fri vilja varit medlem i Salt-föreningen under 2023.

 

Bli medlem i Salt | Salt - barn och unga i EFS

Vårt digitala formulär

https://efs.ngopro.com/pfs/memberregistrationSalt

VANLIGA FRÅGOR OM MEDLEMSKAP

 

📝Årsmötesprotokoll

Som Salt-förening håller ni årsmöte varje år. För att verifiera att ni som förening rapporterar in korrekta uppgifter ber vi er att ladda upp protokollet digitalt i formuläret. Om du har det underskrivna protokollet från årsmötet 2023 framför dig när du fyller i rapporten, kan du enkelt fotografera eller scanna det, samtidigt som du kan skriva in vissa uppgifter från det i formuläret. 

Protokollhjälp finns att få här inför detta år! 
OBS! Kom ihåg att namn alltid måste anges när val görs till styrelse och revisorer.Det är inte giltigt att skriva ”samma som EFS-föreningen”. Kom också ihåg att ge styrelsen ansvarsfrihet för föregående år. 

 

⏰När ska vi lämna in rapporten?

Senast den 31:a januari behöver vi ha in era uppgifter, för sammanställning av statistiken tillsammans med EFS.

Viktigt är att ni som har varit vilande eller lagt ned under 2023 också rapporterar detta så snart som möjligt! Detta görs alltså i formuläret nedan.

 

🔍Kan vi bli kontrollerade?

Ja. Enligt praxis kommer 15% av er som rapporterar in att bli stickprovade. Vi kan även behöva höra av oss till er som inte blir stickprovade, om vi upptäcker att ni verkar ha fyllt i något fel.

 

💬Jag har en fråga eller behöver hjälp. Vem hör jag av mig till?

Det är bättre att fråga en gång för mycket, än att det blir fel! Du kan alltid höra av dig till din regionala Salt-koordinator. De har bäst kännedom om just er förening. Du kan också höra av dig till vår statistikansvariga Petra Alperud Wennemyr, på EFS ekonomiavdelning: petra.alperud@efs.nu. Se kontaktuppgifter till region/distrikt under fliken ”regioner” respektive ”kontakt”.

 


 Här skickar ni in rapporten!