Nyheter

Nytt år = ny rapport! Här kommer en påminnelse till alla som har Saltförening att det är dags att registrera medlemmar och lämna in ert statistikrapport. KLICKA HÄR för att komma till salt.efs.nu/statistik, här finns allt du behöver veta!

Senast 15 februari vill vi få in din rapport.

 

Salt_Logotyp_Svart-800px

GOD JUL ÖNSKAR SALT

Nu närmar det sig jultider och de flesta på Salts kansli har gått på julledighet mellan  21 dec-8 jan.
Vi är då inte så nåbara, men skicka gärna eventuella frågor till: salt@efs.nu, så återkommer vi så snart vi har möjlighet.

Gäller det funderingar kring medlemskap vill vi hänvisa dig HIT
och är det föreningsstatistiken för 2022 som intresserar dig kan du klicka HÄR.

Vi på Salt önskar dig en riktigt god jul!

 

Vi rustar våra ledare

Snart börjar ett nytt och spännande år i Salts och EFS verksamheter. I januari 2023 kommer vi nämligen att licensieras för att använda oss av kursen I Trygga Händer som Frälsningsarmén har gett ut.

Om kursen

Så här skriver Frälsningsarmén om kursen:

I TRYGGA HÄNDER är Frälsningsarméns etiska vägledning för att förebygga övergrepp bland barn och unga. Vi vill främja varje individs andliga, fysiska, mentala och sociala hälsa. Vår policy är att övergrepp mot barn och unga är fullständigt oacceptabelt. Målet är att all vår verksamhet ska vara fri från alla former av övergrepp.

Vi vill att varje individ ska:

 • Mötas med respekt
 • Känna sig trygg hos oss
 • Trivas inom alla aktiviteter som vi ordnar
 • Känna att man blir rättvist behandlad
 • Bli sedd för den man är.

Vad innebär detta för dig?

Vi förstår om det kan kännas om “ännu en grej” man måste göra som ledare. Men vi hoppas att du istället ska kunna känna att du får verktyg som gör dig tryggare i ditt uppdrag, att du vet vem du ska vända dig till när svåra situationer uppstår och att du aldrig ska behöva känna dig ensam som ledare. Rent praktiskt innebär det att vi önskar att du ska vara med på en kursdag var tredje år.

Vad kan du förvänta dig av kursdagen?

Under kursdagen får vi lära oss att identifiera-reagera-agera.

 • Identifiera olika former av övergrepp
 • Reagera över bristfälliga beteenden och rutiner i vår verksamhet
 • Agera i vårt ansvar som förebilder och ledare för att tillförsäkra barnets bästa

Genom föreläsningar, samtal och case studies får vi lära oss om ämnet. I slutet av dagen ges tillfälle att påbörja arbetet med att göra en handlingsplan för er lokala verksamhet.

Kommande information och datum

Under vårterminen drar vi igång arbetet med detta inom hela EFS och Salt. Våra hemsidor kommer att uppdateras och material tas fram. I varje region kommer det att hållas kurser, föras samtal och hittas tillvägagångssätt för hur detta kan genomföras på bästa sätt för just era förutsättningar. Välkommen med i processen!

Redan nu kan du hitta all information du behöver om själva kursen på: https://www.fralsningsarmen.se/i-trygga-hander/ 

Välkommen på kursdag [datum, tid, plats anmälan]

 

Varma hälsningar

[Regionens avsändares namn och kontaktuppgifter]

 

BLI MEDLEM!!

Vårt fokus i Salt är att barn och unga ska få lära känna Jesus. Vi vill, i allt vi gör, jobba för det. En stor del av det arbete vi gör är möjligt på grund av bidrag från staten och regionerna som vi får för varje registrerad medlem. Att förnya sitt medlemskap hjälper alltså Salt, både nationellt och regionalt, att fortsätta vara Salt och arbetet för Jesus genom att fortsätta göra material, läger och konferenser och mycket mer.

Andra fördelar är att varje medlem får rätt att påverka rörelsen och får lära sig vad en demokratisk förening är, Salt vill att varje barns och ungdoms röst ska få bli hörd i vår rörelse. Vi vill även med denna sms-förnyelse underlätta för er ledare i lokalföreningarna.

Om ni har någon ny i er verksamhet (kul!), så kan de fylla i formuläret nedan för att bli medlem.

Bli medlem här! 

Bli medlem i Salt (2022) (1)


Vanliga frågor 

Hur gör man med personnummer?

För att vara medlem i Salt krävs medlemmens födelsedatum (6 siffror). Men NGO samt Scoutnet kräver 12 siffror för att kunna läggas in i deras register. Har man inte ett 12-siffrigt personnummer, lämna de sista fyra siffrorna blankt. En del kommuner kräver 12 siffror vid inrapportering.

God grund i relation till GDPR för att bli medlem?

Tillåtelse från deltagaren att bli inskriven som medlem kan göras på några olika sätt. 1. Fysisk namnteckning eller att deltagaren/vårdnadshavaren skriver in deltagarens personuppgifter i formuläret 2. Genom medlemsavgift. 3. Muntligt avtal genom att fråga deltagaren om den vill bli medlem och få ett jakande svar tillbaka.. Om ni redan nu använder er av medlemsavgifter och vill fortsätta med det ser vi ingen anledning till att sluta. Detta är helt frivilligt hur man lägger upp detta, huvudsaken är att någon av dessa tre finns med.

Men GDPR då?

Salt och EFS har en personuppgiftspolicy där vi sammanställt våra regler för att säkra våra medllemmar och deltagares uppgifter. Denna policy gäller även vårt medlemsregister. För att kolla in personuppgiftspolicyn klicka här: Salts personuppgiftspolicy

Vem har behörighet i medlemsregistret?

Som ansvarig har endast du behörig att komma åt din förenings medlemslista. Detta innebär att det blir ännu mer viktigt att meddela oss när ni byter kontaktpersoner i föreningarna. Det är helt okej att dela användaren på flera personer. Viktigt är dock att alla som använder systemet ska följa vår personuppgiftspolicy, som ni hittar här: Salts personuppgiftspolicy

Alla barn har inte telefon och mail, hur gör vi då?

Vi kräver inte att varje medlem ska ha egen telefon och e-post, utan detta är valfritt. Om detta finns är det dock en fördel att skriva in dess uppgifter, eftersom de möjliggör för oss att automatiskt kunna skicka ut en förfrågan om att förlänga sitt medlemskap även under nästa år. Det är också möjligt att skriva in målsmans telefonnummer och e-post om det skulle underlätta. Samtycke från förälder för barn under 13 år är inte ett krav från vårt håll eftersom vi som ideella föreningar samlar in personuppgifter i syfte att söka statsbidrag. Syftet ligger därmed inte i linje med paragrafen Informationssamhällets tjänster, som kräver samtycke från förälder för barn under 13 år.

Hur får jag ut årsrapporten?

När som helst kan du som ansvarig få ut listor på uppgifter du behöver till olika rapporter. Du kan välja vilka uppgifter som är nödvändiga och sedan skriva ut, eller spara ner på din dator. Även här vill vi belysa vikten av att inte lämna ut onödiga uppgifter, och att hela tiden se till att de inte hamnar i fel händer.


Nedan följer PDF för information och utskrift:

Medlemskap i Salt  – till EFS-föreningar

Medlemskap i Salt – till föräldrar

Medlemskap i Salt – till ledare

Salt – barn och unga i EFS vill vara en rörelse av lokala grupper som låter barn och ungdomar få möta Jesus. I höst erbjuder vi en tjänst som projektkoordinator inom områdena förening och scout. Tjänsten är ca 40-60% och passar bra att kombinera med annat jobb eller studier, med möjlighet att ibland jobba på distans. Till en början söker vi en kollega för det närmsta året, då vi kommer genomföra flera spännande projekt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Arbetsuppgifter:
Som en av två projektkoordinatorer på Salts kansli har du särskilt fokus på föreningsstöd. Du ansvarar för rutiner och stöd runt Salts digitala medlemsregister, kontakt med föreningar om årsmöten och medlemsförnyelse och du jobbar även med Salts riksårsmöte som genomförs varje vår. I kansliets löpande arbete är du ett administrativt stöd till dina kollegor. En viktig del av Salt är scoutverksamheten och som projektkoordinator samordnar du information och stöd till våra lokala scoutgrupper. 2023 arrangeras scoutlägret Patrullriks, Salts största nationella projekt, där du är kansliets kontaktperson gentemot planeringsgruppen. Du kommer också att koordinera det mindre projektet Byggplats, en helg där ungdomar och ledare inom EFS möts för att prata om EFS framtid.

Kvalifikationer:

 • God organisatorisk förmåga samt administrativ och teknisk kompetens
 • Erfarenhet av ledaruppdrag eller projektledning
 • God förmåga att uttrycka dig väl i såväl tal som skrift

Meriterande är också:

 • God kännedom om Salt/EFS
 • Erfarenhet av lokalt barn- eller ungdomsarbete, t ex scouting
 • Erfarenhet av föreningsliv, t ex styrelsearbete eller årsmöten

Personliga egenskaper:

 • Strukturerad och uppmärksam på detaljer
 • Målfokuserad, driven och intresserad av att förbättra rutiner
 • Förmåga att lyssna och inge förtroende i kontakt med människor

Om arbetsgivaren:

Salt – barn och unga i EFS är en ideell organisation. Salt har EFS som moderrörelse och är en organisation inom Svenska kyrkan, men arbetar även för att vara ekumeniskt öppna. Visionen för Salt är att barn och ungdomar ska få lära känna, komma till tro på och följa Jesus Kristus. Vi ser Bibeln som Guds ord och som grunden för lära och liv. Vi vill ge utrustning för kristen växt samt för mission i Sverige och utomlands. Salt är organiserat som demokratiska lokalföreningar som sammansluts i regioner. På rikskansliet är vår uppgift är att stödja dessa nivåer och ta fram gemensamma resurser. Salts kansli har nio medarbetare som jobbar med utveckling av resurser för barn- och ungdomsverksamhet, ledarinspiration, konferenser m.m. Vår verksamhet runtom i landet består bland annat av scouting, körer, ungdomsgrupper, läger, söndagsskola och missionsengagemang.

Arbetsvillkor:
Tjänsten är placerad på Salts rikskansli i Uppsala. Anställningen är en särskild visstidsanställning på 40-60% från oktober 2022 till september 2023, eller enligt överenskommelse. För denna tjänst tillämpas förtroendearbetstid. I övrigt gäller lön och anställningsvillkor enligt gällande avtal mellan Arbetsgivaralliansen, Vision ekumeniska, Akademikerförbunden, Ledarna och Kommunal. Vi förbehåller oss fri prövningsrätt.

Frågor:

Upplysningar om tjänsten lämnas av generalsekreterare Rebecca Stighem, rebecca.stighem@efs.nu / 072-158 00 84.

Facklig representant för Vision Ekumeniska är Malin Söderstjerna-Ernsson, malin.soderstjerna@fv.vision.se / 070-343 37 77

Ansökan:
Maila en ansökan bestående av CV samt personligt brev till: alice.harlin@efs.nu
Sista ansökningsdag är 31 oktober 2022, men ansökningar behandlas löpande.

Välkommen med din ansökan!

Snart är det sommar och vi ser fram emot läger! Inför sommarens aktiviteter har vi i Salt och EFS mött frågor om hur vi på ett bra sätt kan skapa trygga miljöer och möta svåra situationer. På riksnivå arbetar Salt och EFS tillsammans med att ta fram ett nationellt program för dig som står i ledande uppdrag med fokus på barn och unga. Här vill vi berätta om detta och dela med oss av konkreta råd inför sommarens läger.

I Trygga Händer

Salt och EFS vill ge redskap att hjälpa de barn och unga som bär med sig smärtsamma erfarenheter och verka för att ingen far illa när de kommer till kyrkan eller ett av våra läger. Därför kommer vi framöver att ge våra anställda och ideella ledare inom barn- och ungdomsverksamhet tillgång till en kurs. Den heter I Trygga Händer, har tagits fram av Frälsningsarmén och används av många samfund i Sverige sedan mer än 20 år tillbaka. Vi ser en särskild styrka i att kursen även har med ett perspektiv av att skapa trygga miljöer på det andliga området. Vår förhoppning är att kursen ska ge oss som ledare redskap och rutiner som gör oss ännu tryggare i vårt uppdrag, och att alla barn, unga och föräldrar kan känna sig glada över att finnas med i Salt och EFS. 

Många av er arbetar redan med dessa frågor, till exempel Scouternas resurs Trygga möten eller något annat upplägg. I så fall uppmuntrar vi er att fortsätta på samma sätt även denna sommar!  

 

Råd inför sommarens läger

För er som inte jobbar aktivt med denna fråga skulle vi önska att ni läser bifogade Ekumeniska riktlinjer och sedan samtalar om dem i ledarteamet. Några enkla rutiner gör stor skillnad!

I planering av läger:

 • Läs i Ekumeniska riktlinjerna och definiera vad behöver ni ta hänsyn till i just ert sammanhang/läger.
 • Be om utdrag ur belastningsregistret från alla ledare. Registrera i NGO PRO, som är EFS och Salts digitala medlemsregister.
 • Samla in kontaktuppgifter till vårdnadshavare för alla lägerdeltagare. Spara även på papperslista förvarad på säker plats.
 • Skriv ner kontaktuppgift till er regionala missionsledare/distriktsföreståndare i EFS
 • Skriv ner kontaktuppgift till socialtjänst och stiftets kontaktpersoner vid sexuella övergrepp
 • Gör schema för vilken ledare som är ansvarig om det händer en kris, både dag och natt. (Dela upp mellan flera ledare, så att alla också får vila.)
 • Organisera login så att en ledare aldrig sover ensam med ett eller en grupp barn.
 • Läs/gör krisplan vid läger. Salt har en mall som ni hittar här

Hör gärna av er om ni har  frågor kring detta: 

Helene Lundgren, Personalchef: tel 018-430 25 04,
e-post
helene.lundgren@efs.nu

AnnaHelena Lindberg, Barn & familjekoordinator: tel 018-430 25 85,
e-post annahelena.lindberg@efs.nu

Det går också bra att kontakta er Saltkoordinator på regionen/distriktet.

Vi önskar er en välsignad tid på läger denna sommar. Vi ber om god gemenskap, glada skratt och härliga möten med den Gud som ser och älskar oss alla!

 kerstin_sign                 Rebecca_sign

Kerstin Oderhem                                                                  Rebecca Stighem 

Missionsföreståndare EFS                                                       Generalsekreterare Salt – barn och unga i EFS

 

Brevet finns här som PDF 

 

 

 


Ur Ekumeniska riktlinjer:

ATT ORGANISERA BARN- OCH UNGDOMSARBETE

 • Använd ljusa och överblickbara lokaler. 
 • Försök att alltid ha minst två vuxna ledare med i grupper, särskilt om inga andra verksamheter pågår i byggnaden.
 • Undvik, så långt det är möjligt, att en ledare eller annan vuxen är ensam med ett barn på platser där ingen annan kan se dem.
 • Vid samtal med en ung människa, informera ytterligare någon vuxen om att samtalet äger rum. Se helst till att det finns fler vuxna i byggnaden och att den unga människan vet om detta.
 • Se till att ledare inte träffar eller bjuder hem barn och ungdomar vid sidan om verksamheten, om inte fler vuxna finns med.
 • Var alltid flera vuxna vid utflykter, läger och liknande. 
 • När barn och ungdomar ska skjutsas, försök att alltid ha fler än en passagerare i varje bil. Ha en gemensam uppsamlingsplats där barnen ska lämnas och hämtas vid utfärder och liknande.

Övergrepp i allmänhet liksom sexuella övergrepp, sker numera inte bara genom att personer möts i kyrkans verksamhet. Sociala medier, internet i övrigt, appar i mobiltelefoner och liknande utgör också arenor där övergrepp kan ske. Kyrkan, församlingen och föreningen bör i förväg ha bestämt hur man använder sig av dessa och hur man agerar när man får vetskap om att kränkningar och övergrepp sker på den typen av arenor.

Vid en undersökning 2017 av sexuella övergrepp i kyrkliga miljöer som lett till rättssak, hade samtliga fall det gemensamt att inget av övergreppen hade skett i kyrkans verksamhet, men att kyrkans verksamhet var den plats där offer och förövare fått kontakt. Det kan därför finnas anledning att i förväg samtala i ledargruppen om hur kontakter utanför verksamheten ska skötas.

 

Sedan år 2020 har Salt – barn & unga i EFS sina medlemmar i medlemsregistret NGO|PRO. Varje år behöver man förnya sitt medlemskap för att fortsätta vara medlem i Salt. Det senaste året har vi erbjudit medlemmarna att själva kunna förnya sitt medlemskap genom att klicka på länken i ett sms-utskick från Salts nationella kansli. Den Salt-medlem som har sitt mobilnummer i NGO|PRO får en gång per år ett sms från Salt med en uppmaning om att förnya sitt medlemskap i sin Salt-förening.

 

Den 29 april är det dags för sms-utskicket! Följande meddelande kommer att stå i sms:et: 

“Hej, nu är det dags att förnya ditt medlemskap i Salt-föreningen. Kanske har du varit med i scouter, Soul Children, söndagsskola, ungdomsgrupp, läger eller någon annan verksamhet där du blivit medlem. För att förnya medlemskapet för 2022 följer du länken nedan. 

(länk kommer bifogas här i sms:et)

/Salt – barn & unga i EFS”

 

I sms:et finns en länk, som varje barn/ungdom ska trycka på. De kommer då till den här sidan:
aktivera medlemskap


Den som vill vara medlem i flera föreningar måste aktivera medlemskapet för alla sina föreningar, genom att välja föreningen och sedan trycka “aktivera”. Om man inte aktiverat medlemskapet kommer vi efter några veckor att skicka ut ytterligare ett sms och därefter ett mail till de som har mailadresser registrerade i NGO|PRO. 

Vårt fokus i Salt är att barn och unga ska få lära känna Jesus. Vi vill, i allt vi gör, jobba för det. En stor del av det arbete vi gör är möjligt på grund av bidrag från staten och regionerna som vi får för varje registrerad medlem. Att förnya sitt medlemskap hjälper alltså Salt, både nationellt och regionalt, att fortsätta vara Salt och arbetet för Jesus genom att fortsätta göra material, läger och konferenser och mycket mer. 

 

Andra fördelar är att varje medlem får rätt att påverka rörelsen och får lära sig vad en demokratisk förening är, Salt vill att varje barns och ungdoms röst ska få bli hörd i vår rörelse. Vi vill även med denna sms-förnyelse underlätta för er ledare i lokalföreningarna. Om medlemmarna förnyar sitt medlemskap via sms behöver ni inte fylla i några listor eller manuellt aktivera varje medlemskap i NGO|PRO. Om alla medlemmar finns registrerade vid årsskiftet underlättar det även för årsrapporteringen då vi har all den information vi behöver förutom föreningens årsmötesprotokoll. 

Om ni har någon ny i er verksamhet (kul!), så kan de fylla i formuläret nedan för att bli medlem. Skicka gärna ut denna länk så kan alla barn och unga själva gå med i Salt. https://efs.ngopro.com/pfs/memberregistrationSalt

/Salt – barn & unga i EFS

KALLAD 2022

vikör-04

KALLAD – för en tid som denna 

Det har varit rubriken för konferensen sedan planeringen startade 2018. Vad vi inte visste var att en tid som denna skulle präglas av att ställa om och ställa in. Vi har trots det hållit kvar vid visionen om att samla människor från olika sammanhang, åldrar och traditioner för att fokusera på den gemensamma längtan om att leda den unga generationen mot en god morgondag.

Med stor glädje kan vi säga välkomna till Kallad 2022! Den 18-20 mars får vi tillfälle att samlas i Filadelfiakyrkan i Örebro för att uppmuntra och lyfta varandra i en tid som denna. Vi är så glada över att få bjuda in till en helg fylld av god undervisning, gemenskap, gudstjänster, möjlighet att dela erfarenheter och drömmar, en plats för att mötas med ditt eget sammanhang och med nya människor.

Du hittar all info och anmäler dig på www.kallad.nu!

Årsmöte 2022!

Varmt välkommen på Salts årsmöte 2022!

Tid: 27 maj 2022
Plats: Helsingborg

arsmote2022

Alla föreningar anslutna till Salt har rätt att skicka minst två representanter till årsmötet för Salt – barn och unga i EFS. Där beslutar vi om de stora dragen för vad vi ska syssla med på riksnivå i Salt. Vem ska sitta i styrelsen? Hur använder vi bäst de pengar vi har? Och vad ska vi planera för att göra kommande år?

Sprid ordet och så ses!

Nytt år = ny rapport! Här kommer en påminnelse till alla som har Saltförening att det är dags att registrera medlemmar och lämna in ert statistikrapport. KLICKA HÄR för att komma till salt.efs.nu/statistik, här finns allt du behöver veta!

Senast 15 februari vill vi få in din rapport.

medlemmar-flöde