Årsmöte

Texten uppdateras löpande. Senast uppdaterad 2020-04-07 kl. 15.40


Årsmötet är den högst beslutande nivån i Salt som organisation. På årsmötet väljs styrelsen och man ger styrelsen uppdraget att styra Salt fram till nästa årsmöte. De riktlinjer i styrandet som styrelsen får är framförallt verksamhetsplan och rambudget. I verksamhetsplanen formulerar man i skrift vad årsmötet vill att Salt ska göra kommande år och i rambudgeten bestämmer man hur pengarna ska fördelas för att göra detta.

Vid nästa års årsmöte rapporterar sedan styrelsen vad de gjort och hur Salts verksamhet sett ut, både med en ekonomisk rapport och en skriftlig verksamhetsberättelse.

Vill du skriva en motion till Salts årsmöte? KUL! Vi har satt ihop en guide åt dig med allt du behöver veta för att din motion ska kunna behandlas på årsmötet. Klicka här för att ladda ned guiden!

Årsmöte 2020

peppbild-årsmöte-2020-2

 

Varför årsmötet digitaliseras

EFS och Salts ledning har beslutat att ställa in EFS och Salts årskonferenser i Jönköping. Detta är ett nödvändigt beslut på grund av rådande omständigheter med smittspridning av Covid-19. Folkhälsomyndighetens avrådan från inrikes resor samt regeringens beslut att förbjuda större samlingar. Även om beslutet har varit nödvändigt har det ändå varit smärtsamt. Årskonferensen är en viktig mötesplats – och för många – en höjdpunkt under året.

I korta ordalag kommer årsmötet genomföras med hjälp av ett digitalt röstnings- och diskussionsverktyg.

För årsmötet kommer vi att använda oss av det digitala verktyget VoteIT, som är en erfaren leverantör av system för digitala årsmöten. De kommer att bistå med upplägg, teknisk support m.m. Digitaliseringen påverkar ombudsanmälan, hur fullmaktsgranskningen går till, samt hur diskussion, röstning, förslag och yrkanden kommer att ske under årsmötet.

Stadgeproposition

Här kan du läsa om den stadgeproposition som läggs fram under årsmötet 2020.

Ändring av åldersgräns för styrelsemedlemmar

Ombudsanmälan

Ombudsregistrering och fullmaktsgranskning: Minst 1 ombud behöver registreras. Registreringen ersätter både ombudsanmälan och fullmaktsgranskningen. Alla ombud som registreras får rösträtt i det system för omröstning som ska användas under årsmötet. För varje ombud ska du registrera förnamn, efternamn, e-postadress, födelseår. Årsmötet läggs i VoteIT och deltagarna bjuds in med sina epostadresser. Inbjudna deltagare kan sedan delta i mötet genom att läsa, skriva diskussionsinlägg, yrka på sina förslag och sedan rösta. Vad man har rätt att göra beror på om man är ombud, suppleant eller deltagare.

Mer information om detta kommer att skickas ut till alla kontaktpersoner för respektive Saltföreningar.

Tidigare årsmöteshandlingar

På denna sida hittar du de handlingar, de dokument, som använts på Salts årsmöten för att kunna besluta dessa saker.

Styrelsekandidater

Kallelse-till-Salts-årsmöte-2019

Årsmöteshandlingar 2019

Årsmöteshandlingar Salt 2019
Salts Verksamhetsplan 2018-2021
Protokoll Salts årsmöte 2019

Årsmöteshandlingar 2018

Årsmöteshandlingar Salt 2018
Salt årsredovisning 2017
Revisionsberättelse Salt 2017

Protokoll-Salts-årsmöte-2018

Årsmöteshandlingar 2017

Årsmöteshandlingar Salt 2017
Salt Årsredovisning_2016
Revisionsberättelse 2016

Protokoll Salts årsmöte 2017

Årsmöteshandlingar 2016

Fullmakt Salts årsmöte 2016

Årsmöteshandlingar Salt 2016
Salt Årsredovisning 2015

Protokoll Salts årsmöte 2016

Årsmöte 2015

Dagordning Salts årsmöte 2015
Förslag på revisorer och presidium
Verksamhetsredovisning 2015
Ekonomi Salts årsmöte 2015
Salt Årsredovisning 2014
Styrelsekandidater Salt 2015
Motioner Salts årsmöte 2015
Verksamhetsplan 2015-2016
Revisionsberättelse 2014

Protokoll Salts årsmöte 2015

Årsmöte 2014

Dagordning
Förslag på presidium och valberedning
Verksamhetsredovisning 2013
Årsredovisning 2013
Ekonomisk redovisning 2013
Ekonomisk redovisning 2014
Presentation av kandidater till Salts styrelse
Förslag från styrelsen (Propositon) om namnbyte på
Verksamhetsplan 2014-2015
Förslag Rambudget 2015

Protokoll Salts årsmöte 2014

Årsmöte 2013

Dagordning
Verksamhetsredovisning 2012
Årsredovisning 2012
Ekonomisk redovisning för 2012 och 2013
Presentation av valberedningens förslag på styrelsekandidater
Rambudget 2014
Verksamhetsplan 2013-2014
Proposition om stadgeändring
Motioner 2013 med styrelsens svar

Protokoll Salts årsmöte 2013

Årsmöte 2012

Dagordning Salts årsmöte 2012
Verksamhetsredovisning 2011
Verksamhetsplan 2012-2013
Årsredovisning 2011

Protokoll Salts årsmöte 2012

Årsmöte 2011

Dagordning Salt årsmöte 2011
Verksamhetsplan 2011-2012
Verksamhetsredovisning 2010
Årsredovisning 2010

Årsmötesprotokoll 2011

Årsmöte 2010

Dagordning Salts årsmöte 2010
Verksamhetsplan 2010
Verksamhetsredovisning 2009
Årsredovisning 2009

Årsmötesprotokoll 2010

Årsmöte 2009

Verksamhetsplan 2009-2010
Verksamhetsredovisning 2008
Årsmötesprotokoll 2009

Årsmöte 2008

Verksamhetsplan 2008-2009
Verksamhetsredovisning 2007
Årsmötesprotokoll 2008

Årsmöte 2007

Verksamhetsredovisning 2006
Årsmötesprotokoll 2007

Årsmöte 2006

Verksamhetsredovisning 2005
Årsmötesprotokoll 2006

Årsmöte 2005

Protokoll konsituerande årsmöte 2005