Årsmöte

Texten uppdateras löpande. Senast uppdaterad 2020-05-19 kl. 14.45

Det här behöver du göra nu

Ombud, ersättare behöver aktivera sitt konto i VoteIT. Inbjudan gick ut i mejl den 8 maj. 

Salt-medlemmar som vill delta i årsmötet utan rösträtt behöver registrera sig på VoteIT.

Är du inte ombud men vill vara med på årsmötet? Gå in HÄR och skapa dig en användare! Du kan diskutera men inte rösta. Välkommen!


Årsmötet 23-24 maj digitaliseras – här kan du läsa mer!

EFS och Salts ledning har beslutat att ställa in EFS och Salts årskonferenser i Jönköping. Detta är ett nödvändigt beslut på grund av rådande omständigheter med smittspridning av Covid-19. Folkhälsomyndighetens avrådan från inrikes resor samt regeringens beslut att förbjuda större samlingar. Även om beslutet har varit nödvändigt har det ändå varit smärtsamt. Årskonferensen är en viktig mötesplats – och för många – en höjdpunkt under året.

I korta ordalag kommer årsmötet genomföras med hjälp av ett digitalt röstnings- och diskussionsverktyg.

För årsmötet kommer vi att använda oss av det digitala verktyget VoteIT, som är en erfaren leverantör av system för digitala årsmöten. De kommer att bistå med upplägg, teknisk support m.m. Digitaliseringen påverkar ombudsanmälan, hur fullmaktsgranskningen går till, samt hur diskussion, röstning, förslag och yrkanden kommer att ske under årsmötet.


peppbild-årsmöte-2020-2

Kalender – när händer vad?

16 april – 5 maj kan man anmäla ombud. Registreringen ersätter både ombudsanmälan och fullmaktsgranskningen. Alla ombud som registreras får rösträtt i det system för omröstning som ska användas under årsmötet. För varje ombud ska du registrera förnamn, efternamn, e-postadress, födelseår. Årsmötet läggs i VoteIT och deltagarna bjuds in med sina epostadresser. Inbjudna deltagare kan sedan delta i mötet genom att läsa, skriva diskussionsinlägg, yrka på sina förslag och sedan rösta. Vad man har rätt att göra beror på om man är ombud, suppleant eller deltagare.

8 maj
kommer alla ombud som registrerats av föreningar få ett mejl med inbjudan att skapa en användare i VoteIt. Registrerade ombud får genom att använda mejlet rättighet att läsa, samtala och när årsmötet inleds lägga förslag och rösta. Suppleanter får rättighet att läsa och samtala. Om du inte är ombud kommer det gå att själv registrera sig för att få läsrättigheter. Som Salt-medlem kan du också höra av dig till Salt riks om du vill få rätt att yttra dig (skriva) i VoteIt.

8-22 maj behöver du som ombud bekanta dig med systemet och testa de olika funktionerna innan årsmötet öppnar den 23 maj.  Innan årsmötets öppnande vore det bra om du ha läst igenom samtliga fiktiva ärenden, samt genomfört minst en omröstning, skrivit ett förslag och en kommentar. Detta är nödvändigt för att du ska kunna vara så förberedd som möjligt när årsmötet drar igång, liksom för att du ska hinna få den support och hjälp du behöver.

23-24 maj årsmötet är igång! Vi hoppas och ber för ett riktigt välsignat årsmöte. Vi jobbar hårt för att det ska gå bra som möjligt, men vi vilar i att vi får lära oss nya rutiner tillsammans med Jesus som bär oss genom allt.

program-årsmöte-2020-stories-1

Hjälp och Support

Under hela processen av Salts årsmöte 2020 vill vi erbjuda dig som kontaktperson, ombud och Salt-medlem hjälp och support. En arbetsgrupp på Salt och EFS riks arbetar med att göra det så enkelt och tydligt som möjligt för dig att delta i årsmötet med dessa nya digitala förutsättningar. Nedan ser du vilka tider du kan ringa in med dina frågor!

Telefonnummer: 018-430 25 99

måndag 11 maj 12:30- 15:00
tisdag 12 maj 12:30- 15:00, 18:00- 20:00
onsdag 13 maj 12:30- 15:00
torsdag 14 maj 12:30- 15:00, 18:00 – 20:00

måndag 18 maj 12:30 – 15:00
tisdag 19 maj 12:30 – 15:00, 18:00- 20:00
onsdag 20 maj 12:30 – 15:00
torsdag 21 maj 8:00 – 10:00, 12:30 – 16:00, 17:00 – 20:00

fredag 22 maj: 8:00-20:00
lördag 23 maj: 8:00-17:00


 

Årsmöteshandlingar

Årsmöteshandlingar Salt 2020
Ändring av åldersgräns för styrelsemedlemmar – stadgeproposition
RB SALT 2019 – Signerat

Tidigare årsmöteshandlingar

Årsmöte 2019

Årsmöteshandlingar Salt 2019
Salts Verksamhetsplan 2018-2021
Protokoll Salts årsmöte 2019

Årsmöte 2018

Årsmöteshandlingar Salt 2018
Salt årsredovisning 2017
Revisionsberättelse Salt 2017

Protokoll-Salts-årsmöte-2018

Årsmöte 2017

Årsmöteshandlingar Salt 2017
Salt Årsredovisning_2016
Revisionsberättelse 2016

Protokoll Salts årsmöte 2017

Årsmöte 2016

Fullmakt Salts årsmöte 2016

Årsmöteshandlingar Salt 2016
Salt Årsredovisning 2015

Protokoll Salts årsmöte 2016

Årsmöte 2015

Dagordning Salts årsmöte 2015
Förslag på revisorer och presidium
Verksamhetsredovisning 2015
Ekonomi Salts årsmöte 2015
Salt Årsredovisning 2014
Styrelsekandidater Salt 2015
Motioner Salts årsmöte 2015
Verksamhetsplan 2015-2016
Revisionsberättelse 2014

Protokoll Salts årsmöte 2015

Årsmöte 2014

Dagordning
Förslag på presidium och valberedning
Verksamhetsredovisning 2013
Årsredovisning 2013
Ekonomisk redovisning 2013
Ekonomisk redovisning 2014
Presentation av kandidater till Salts styrelse
Förslag från styrelsen (Propositon) om namnbyte på
Verksamhetsplan 2014-2015
Förslag Rambudget 2015

Protokoll Salts årsmöte 2014

Årsmöte 2013

Dagordning
Verksamhetsredovisning 2012
Årsredovisning 2012
Ekonomisk redovisning för 2012 och 2013
Presentation av valberedningens förslag på styrelsekandidater
Rambudget 2014
Verksamhetsplan 2013-2014
Proposition om stadgeändring
Motioner 2013 med styrelsens svar

Protokoll Salts årsmöte 2013

Årsmöte 2012

Dagordning Salts årsmöte 2012
Verksamhetsredovisning 2011
Verksamhetsplan 2012-2013
Årsredovisning 2011

Protokoll Salts årsmöte 2012

Årsmöte 2011

Dagordning Salt årsmöte 2011
Verksamhetsplan 2011-2012
Verksamhetsredovisning 2010
Årsredovisning 2010

Årsmötesprotokoll 2011

Årsmöte 2010

Dagordning Salts årsmöte 2010
Verksamhetsplan 2010
Verksamhetsredovisning 2009
Årsredovisning 2009

Årsmötesprotokoll 2010

Årsmöte 2009

Verksamhetsplan 2009-2010
Verksamhetsredovisning 2008
Årsmötesprotokoll 2009

Årsmöte 2008

Verksamhetsplan 2008-2009
Verksamhetsredovisning 2007
Årsmötesprotokoll 2008

Årsmöte 2007

Verksamhetsredovisning 2006
Årsmötesprotokoll 2007

Årsmöte 2006

Verksamhetsredovisning 2005
Årsmötesprotokoll 2006

Årsmöte 2005

Protokoll konsituerande årsmöte 2005


Årsmötet är den högst beslutande nivån i Salt som organisation. På årsmötet väljs styrelsen och man ger styrelsen uppdraget att styra Salt fram till nästa årsmöte. De riktlinjer i styrandet som styrelsen får är framförallt verksamhetsplan och rambudget. I verksamhetsplanen formulerar man i skrift vad årsmötet vill att Salt ska göra kommande år och i rambudgeten bestämmer man hur pengarna ska fördelas för att göra detta.

Vid nästa års årsmöte rapporterar sedan styrelsen vad de gjort och hur Salts verksamhet sett ut, både med en ekonomisk rapport och en skriftlig verksamhetsberättelse.

Vill du skriva en motion till Salts årsmöte? KUL! Vi har satt ihop en guide åt dig med allt du behöver veta för att din motion ska kunna behandlas på årsmötet. Klicka här för att ladda ned guiden!