INSTÄLLT: BIAL-dag med gäster från Tanzania

web-bialdag-2020

INSTÄLLT

På grund av den rådande situationen med viruset Covid-19 och det reseförbud som nu har införts kommer BIAL-dagen i april tyvärr att ställas in. Det är med stor sorg vi behöver meddela detta och vi hoppas och ber att vi kommer kunna genomföra den längre fram istället. Tills dess: ta hand om varandra!

 

BIAL-dag med gäster från Tanzania

Barn i alla länder (BIAL) är EFS och Salts missionssatsning för barn och verkar för att barn ska få lära känna Jesus, bli delaktiga i kristen mission och att barns rättigheter enligt FN:s barnkonvention efterlevs. På BIAL-dagen hålls en workshop om barnperspektiv i samhälle, kyrka och familj utifrån missionsuppdraget.

I Tanzania arbetar EFS utsända missionär Nora Sandahl med barnfrågor på Iringa stift och som sjuksköterska på Ilula sjukhus. I april kommer hon tillsammans med tre ledare från Iringa stift till Sverige! Det sker som ett returbesök sedan en grupp barnledare reste med EFS och Salt till Tanzania 2018. Vi gästas av Roda Changámike och George Nico Mwinuka som är söndagsskolledare i lokala församlingar, och pastor Tumaini Kadege som leder Iringa stifts arbete med barnfrågor. Hon har bland annat som uppdrag att inspirera och utbilda söndagsskolledare och är en mycket uppskattad lärare. I Tanzania samlas många barn i söndagsskolor och den kristna tron är en naturlig del av vardagen.

Välkommen till en dag tillsammans med syskon från Tanzania – med utbyte över kulturgränser, nya lärdomar, sång och roliga aktiviteter!

 

Plats: Lutherska missionskyrkan, Vasagatan 2B, Göteborg
Tid: Lördag 18 april kl. 10.00-17.00
Kostnad: 150 kr (då ingår lunch och fika)
Kontakt: Sofia Svensson, BIAL-inspiratör, sofia.svensson@efs.nu, 0738-284540

 

Arrangörer: EFS och Salt Västsverige, Salt och EFS Riks, Noltorpskyrkan, Sensus, BIAL

Ladda ned affischen här!