Saltfonden Mikro

SaltfondenMikro finns för att ge medlemmar i en Saltförening med små ekonomiska resurser möjlighet att genomföra aktiviteter och mindre projekt.

Ur den här delen av Saltfonden ges bidrag för ansökningar som högst uppgår till 4000 kr och om ansökan godkänns utbetalas pengarna en månad senare. En ansökan som inte godkänns får besked om det så snart som möjligt.

Ni kan till exempel ansöka om bidrag ur SaltfondenMikro till:

 • utåtriktade satsningar för barn eller ungdomar i närheten
 • missionsdag för barn med Barn i alla länder-tema
 • inköp av material till verksamheten som ni annars inte har råd med
 • en resa till en annan barn-/ungdomsgrupp för att göra något tillsammans
  och mycket, mycket mer…

Kriterier

 • Syftet med det som ansökan gäller ska ligga i linje med Salts syftesparagraf som är att barn och ungdomar ska få lära känna, komma till tro på och följa Jesus Kristus. Vi vill ge näring åt en tro som håller i vardagen. Vi vill ge utrustning för kristen växt samt för mission i Sverige och utomlands.
 • Sökande ska vara Saltmedlem och ha anknytning till en lokal Saltförening. Minst tre personer måste tillsammans stå bakom ansökan.
 • Ni som söker ska ha två personer som är er referens som kan bekräfta er ansökan skriftligt. Dels Saltföreningens ordförande, eller styrelsens ordförande i Saltdistriktet, i det fall projektet gäller distriktet eller en sammanslutning av föreningar. Dels en vuxen person ni känner, t.ex. en barn- eller ungdomsledare, präst, pastor eller ordförande i EFS-föreningen. Det betyder att totalt fem personer skall skriva på ansökan.
 • Satsningen ska ha ett tydligt mål och en målgrupp samt en genomtänkt uppföljning.
 • Ni ska skicka in en redovisning till Salt via hemsidan om hur pengarna användes, gärna med foto, så att er satsning kan inspirera andra Saltare.

Ansökan skrivs på speciell blankett som du kan hämta här.

Salt förbehåller sig rätten till fri prövning.

Har du frågor så tveka inte att kontakta oss!