Resurser

I Salt vill vi uppmuntra den mångfald av gåvor och kallelser som barn och ungdomar bär på. I kontakt med kristna syskon i andra länder ges nya perspektiv på kyrka, ett missionellt kristet liv samt samhälle och globala frågor. Vi vill skapa möjligheter att komma i funktion både i Sverige och utomlands.

På den här sidan tipsar vi om resurser för ungdomar och unga vuxna.

 

Lär dig mer om mission

EFS_missionskons21_insta2 (1)

Lyft blicken

Den 19-21 anordnade EFS en missionskonferens, Lyft blicken. Konferensen är en möjlighet för dig att lära dig mer om mission och finnas med i bön och tjänst för Guds mission, lokalt och globalt.

Alla sändningar finns att se igen via EFS Play. För dig som ungdom och ung vuxen rekommenderar vi särskilt fredagens inledningsgudstjänst ”För den här världens skull” där Adam Govik predikar och unga massajer i Tanzania berättar om sin tro på Jesus, direkt från en dopgudstjänst i massajbyn Chitego.

 

 

Salt +

I Saltplus-serien ”Tänka globalt – agera lokalt” ingår 9 avsnitt som handlar om mission ur ett internationellt perspektiv. Serien presenteras av EFS avdelning för internationell mission. Serien gästas av Dawit Bokre från organisationen LINC. Teman som tas upp är vad mission är och hur vi kan leva mission, om mångkulturella församlingen och EFS missionsrötter.

Till alla avsnitt finns samtalsfrågor. Använd dem i ungdomsgruppen eller enskilt hemma.
TIPS: bilda en studiecirkel med personer som delar intresset för att fördjupa sig i mission. Bestäm antal träffar då ni ses för att titta på filmerna (eller titta inför träffarna) och använd samtalsfrågorna. Ge varandra en ”läxa” inför nästa gång då ni praktiskt övar i er mission utifrån utmaningar i undervisningen.

Du hittar serien HÄR.

 

Hemsidor

Salt +
Resursbanken Salt+ har tagits fram av Salt – barn och unga i EFS i samarbete med Solvik folkhögskola och EFS. Syftet är att du ska få bli utrustad själv, och lätt ska kunna utrusta andra, var än i världen du befinner dig och när helst det passar dig. Här hittar du lektioner på tre olika teman: Lärjungaskap, Ledarskap och Bibel. Varje lektion innehåller en video och en nedladdningsbar fil med sammanfattning, samtalsfrågor samt bibelord som lektionen förankras i. Allt material är gratis och ingen inloggning behövs!

EFS Play
Här finns olika typer av informativa och inspirerande filmer samlade från EFS och Salt. Under kategorin Internationellt samlas filmer om den internationella missionen. Du hittar även Internationella kvällar med föredrag och aktuella nyheter från den internationella missionen.

Bloggar av praktikanter och missionärer
Följ EFS missionärer i deras vardag och läs om praktikanterna som sändes ut 2019, deras intryck och erfarenheter. Praktikantblogg och Missionsbloggen.

Svenska missionsrådet erbjuder resurser inom rättighetsbaserat utvecklingssamarbete och påverkansarbete. En verktygslåda med material såsom informativa filmer finns tillgänglig på SMR:s lärcenter.

 

Böcker och studiematerial

Gud om pengar, Lennart Albertsson (2019) gå till shop.efs.nu 
Pengar, ägodelar och förvaltarskap tillhör de mer omskrivna ämnena i Bibeln. Denna bok behandlar frågor om vad Bibeln säger om pengar, vad som utmärker en förvaltare respektive ägare men även om hur Jesus förhåller sig till givande, skatt, ohederlighet och så vidare. Tips: Salt + har en serie “Gud om pengar” där Lennart undervisar och samtalsfrågor bifogas.  

Välsignat givande, Olof Edsinger (2005, nytryck 2019) gå till shop.efs.nu
Olof Edsinger talar om givandet som en välsignelse inte bara för mottagaren, utan också för givaren. Han presenterar ett stort antal motiveringar till varför vi ska ge vidare av våra ekonomiska tillgångar och han tar upp frågan om hur vi som kristna kan förhålla oss till Gamla testamentets undervisning om tionde. Allt i dialog med både bibelordet och den kristna traditionen.

Gränslöst
En handbok om vad man kan göra för barn och unga i asylprocessen. Att starta verksamhet och bygga gemenskap. Hittas hos barn- och ungdomsorganisationen equmenia.

I studiematerialet Action finns vägledning och inspiration för att tillsammans med Jesus göra skillnad. Materialet hittas hos equmenia.