Resa ut

Mötet med det missionsarbete som sker hos våra partners inspirerar och kan vara vägledande både i en enskild persons kallelse och för lokala församlingars missionskallelse. Därför värdesätter vi relationen till våra systerkyrkor och samarbetsparters i världen och vill stödja utbyten med dem.

Erfarenheten säger att för att uppnå ett hållbart utvecklingsarbete krävs samarbete, uthålligt arbete och goda relationer. Därför är en kortare vistelse i ett nytt sammanhang, oavsett land och uppdrag, en insats och upplevelse som inte bör ha utveckling av verksamhet som primärt syfte. Men att ge en hjälpande hand utifrån behov, komma med nya infallsvinklar och framför allt dela livet och tron i vardagen med trossyskon räcker långt. Med ett öppet sinne och en tjänarinställning så kommer det bli mer än ett äventyr!