Resurser

I Salt vill vi uppmuntra den mångfald av gåvor och kallelser som barn och ungdomar bär på. I kontakt med kristna syskon i andra länder ges nya perspektiv på kyrka, ett missionellt kristet liv samt samhälle och globala frågor. Vi vill skapa möjligheter att komma i funktion både i Sverige och utomlands.

På den här sidan tipsar vi om resurser för ungdomar och unga vuxna.

 

Hela evangeliet till hela människan i hela världen – Om mission i Salt och EFS

Mission ligger på Guds hjärta och är en del av kyrkans identitet – som är vi kristna tillsammans över hela världen. Mission är inte en aktivitet bland andra, det är Guds uppdrag till hela den världsvida kyrkan att nå vidare med de goda nyheterna! Det är ett budskap som gäller hela människan och bedrivs alltså både genom ord (evangelisation) och handling (diakoni). Mission har en tydlig dimension av att överskrida gränser för att ge evangeliet till nya människor. Det utmanar oss att tänka kreativt och att gå utanför vår bekvämlighetszon. Relationer, inte pengar och aktiviteter, är missionens kännetecken – för mission börjar där vi var och en lever.

 

Lär dig mer om mission med salt +

I Saltplus-serien ”Tänka globalt – agera lokalt” ingår 9 avsnitt som handlar om mission ur ett internationellt perspektiv. Serien presenteras av EFS avdelning för internationell mission. Serien gästas av Dawit Bokre från organisationen LINC. Teman som tas upp är vad mission är och hur vi kan leva mission, om mångkulturella församlingen och EFS missionsrötter.

Till alla avsnitt finns samtalsfrågor. Använd dem i ungdomsgruppen eller enskilt hemma.
TIPS: bilda en studiecirkel med personer som delar intresset för att fördjupa sig i mission. Bestäm antal träffar då ni ses för att titta på filmerna (eller titta inför träffarna) och använd samtalsfrågorna. Ge varandra en ”läxa” inför nästa gång då ni praktiskt övar i er mission utifrån utmaningar i undervisningen.

Du hittar serien HÄR.

 

Hemsidor

salt +
Resursbanken Salt+ har tagits fram av Salt – barn och unga i EFS i samarbete med Solvik folkhögskola och EFS. Syftet är att du ska få bli utrustad själv, och lätt ska kunna utrusta andra, var än i världen du befinner dig och när helst det passar dig. Här hittar du lektioner på tre olika teman: lärjungaskap, ledarskap och Bibel. Varje lektion innehåller en video och en nedladdningsbar fil med sammanfattning, samtalsfrågor samt bibelord som lektionen förankras i. Allt material är gratis och ingen inloggning behövs!

EFS Play
Här finns olika typer av informativa och inspirerande filmer samlade från EFS och Salt. Under kategorin Internationellt samlas filmer om den internationella missionen. Du hittar även Internationella kvällar med föredrag och aktuella nyheter från den internationella missionen.

Bloggar av praktikanter och missionärer
Följ EFS missionärer i deras vardag och läs om praktikanterna som sändes ut 2019, deras intryck och erfarenheter. Praktikantblogg och Missionsbloggen.

Svenska missionsrådet erbjuder resurser inom rättighetsbaserat utvecklingssamarbete och påverkansarbete. En verktygslåda med material såsom informativa filmer finns tillgänglig på SMR:s lärcenter.

 

Böcker och studiematerial

Gud om pengar, Lennart Albertsson (2019) gå till shop.efs.nu 
Pengar, ägodelar och förvaltarskap tillhör de mer omskrivna ämnena i Bibeln. Denna bok behandlar frågor om vad Bibeln säger om pengar, vad som utmärker en förvaltare respektive ägare men även om hur Jesus förhåller sig till givande, skatt, ohederlighet och så vidare. Tips: salt + har en serie “Gud om pengar” där Lennart undervisar och samtalsfrågor bifogas.  

Välsignat givande, Olof Edsinger (2005, nytryck 2019) gå till shop.efs.nu
Olof Edsinger talar om givandet som en välsignelse inte bara för mottagaren, utan också för givaren. Han presenterar ett stort antal motiveringar till varför vi ska ge vidare av våra ekonomiska tillgångar och han tar upp frågan om hur vi som kristna kan förhålla oss till Gamla testamentets undervisning om tionde. Allt i dialog med både bibelordet och den kristna traditionen.

Gränslöst
En handbok om vad man kan göra för barn och unga i asylprocessen. Att starta verksamhet och bygga gemenskap. Hittas hos barn- och ungdomsorganisationen equmenia.

I studiematerialet Action finns vägledning och inspiration för att tillsammans med Jesus göra skillnad. Materialet hittas hos equmenia.