– En rörelse av barn och ungdomar,
trygga och stolta över att tillhöra Jesus.

Salts generalsekreterare Johanna Björkman är från mitten av maj och ett drygt år framåt vara föräldraledig. Vikarie under denna tid kommer Salts organisationssekreterare Markus Holmström vara. Nathalie Eckerdal vikarierar som organisationssekreterare under året och tjänsten som kommunikatör är inte tillsatt ännu. Mer info kommer! Följ Markus Holmström på Twitter  eller på Snapchat om…
Läs mer

Scoutvärlden är känd för sin förmåga att uppmärksamma personer och bedrifter med utmärkelser och märken. Den högsta utmärkelsen en person kan erhålla inom scout­rörelsen i Sverige är Silvervargen. Den kan tilldelas aktiv ledare på nationell nivå för utomordentligt förtjänstfullt arbete för scoutrörelsens bästa. På fredagskvällen 6 maj förärades för första…
Läs mer

Mission – en kallelse för alla På söndag, 1 maj 2016, firar vi bönsöndagen. Då tar Svenska kyrkan i hela Sverige upp kollekt som delas mellan Salt och Svenska kyrkans unga. Kollekten är en viktig intäkt för Salt, men också ett bra tillfälle att sprida kunskap om organisationen. Låt kollekten bli…
Läs mer

Träd. Fjäll. Himmel. Gud. Fors. Bön. Häst. Cykel. Lovsång. Det stora äventyret är äventyrsveckan som kombinerar allt detta, för hela familjen. I Åredalens vackra natur och tillsammans i undervisning, bön och lovsång inbjuds du till ett livsäventyr, att få göra gemensamma upplevelser både i naturen och på den inre resan. Välkommen till…
Läs mer

  Salts årsmöte 2016 hålls den 6 maj kl 1330 i Rosenborgshallen i Södertälje. Årsmötet är en del av EFS och Salts årskonferens och programmet för ungdomslägret Avtryck. I år kommer vi bland annat att kika närmare på de förändringar i Salts rikstäckande organisation som en utredning inom EFS och…
Läs mer