– En rörelse av barn och ungdomar,
trygga och stolta över att tillhöra Jesus.

Mission – en kallelse för alla På söndag, 1 maj 2016, firar vi bönsöndagen. Då tar Svenska kyrkan i hela Sverige upp kollekt som delas mellan Salt och Svenska kyrkans unga. Kollekten är en viktig intäkt för Salt, men också ett bra tillfälle att sprida kunskap om organisationen. Låt kollekten bli…
Läs mer

Träd. Fjäll. Himmel. Gud. Fors. Bön. Häst. Cykel. Lovsång. Det stora äventyret är äventyrsveckan som kombinerar allt detta, för hela familjen. I Åredalens vackra natur och tillsammans i undervisning, bön och lovsång inbjuds du till ett livsäventyr, att få göra gemensamma upplevelser både i naturen och på den inre resan. Välkommen till…
Läs mer

  Salts årsmöte 2016 hålls den 6 maj kl 1330 i Rosenborgshallen i Södertälje. Årsmötet är en del av EFS och Salts årskonferens och programmet för ungdomslägret Avtryck. I år kommer vi bland annat att kika närmare på de förändringar i Salts rikstäckande organisation som en utredning inom EFS och…
Läs mer

Salt är EFS barn- och ungdomsorganisation. Salt vill att barn och ungdomar ska få lära känna, komma till tro på och följa Jesus Kristus. Vi ser Bibeln som Guds ord och som grunden för lära och liv. Vi vill ge utrustning för kristen växt samt för mission i Sverige och…
Läs mer

Salts volontärprogram, med volontärer i Argentina, Burma och Tanzania tvingas till nedskärningar inför hösten 2016. Volontärprogrammet finansieras till stor del genom det så kallade praktikantbidraget som förmedlas via Svenska missionsrådet (SMR) från SIDA. Flyktingströmmarna har gjort att SMR inte fått så mycket pengar som de ansökt om och tvingas därför…
Läs mer