Salts volontärprogram

Salt vill utmana dig som vill fördjupa ditt lärjungaskap samt vara Jesu händer och fötter i samhället att åka som vår volontär. Du får tillfälle att testa din kallelse till utlandstjänst samtidigt som du får växa i tro!

 

Volontärprogrammet är tillsvidare nedlagt i sin nuvarande form

Salts volontärprogram har under ett antal år arrangerats genom Sidas praktikantprogram och via anslag från Svenska missionsrådet (SMR). På grund av minskat bidrag från Sida till Svenska Missionsrådet (SMR) för andra året i rad tvingas nu vi på Salt att lägga ned volontärprogrammet i sin nuvarande form. Vi beklagar detta!

Är du intresserad av någon av placeringarna och det arbete som våra partners bedriver så vill vi ändå uppmana dig att kontakta Salts missionskonsulent, eventuellt kan vi vara behjälpliga i det fall du vill åka ut som volontär på egen bekostnad.

Läs mer på respektive lands sida och sidan med tidigare volontärer för mer information.

 

Målen med Salts volontärprogram:

  • att ge dig som är ung och missionsintresserad en chans att få praktisera på missionsfältet och i framtiden finnas tillgänglig för missions- och biståndsarbete.
  • att erbjuda praktikplatser som är inom ditt yrkes-/utbildnings-/intresseområde.
  • att visa på behoven som finns i våra partnerländer och att på olika sätt arbeta för att människors rättigheter tillgodoses.
  • att öka engagemanget för mission och utvecklingsfrågor i Salt och EFS genom seminarier och deltagande på konferenser, läger och i lokala sammanhang.
  • att möta andra kulturer och få goda alternativ till vårt sätt att leva, vara och tänka.
  • att under praktikperioden få se olika typer av verksamhet inom utvecklingsarbete.

Frågor eller funderingar?

Varmt välkommen att kontakta Salts missionskonsulent!

 

Läs mer om de olika placeringarna genom att klicka nedan: